ligfietsers.nl

Volledige versie: Op zoek naar moderator(s)
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
Gezien het feit dat ons forum lekker gegroeid is sinds de start dit voorjaar en ik zelf om diverse redenen het fietsen en m'n tijd online beperkter zie worden, de volgende oproep:

Wie heeft interesse / zin om moderator te worden op dit forum?
1 of 2 moderators zijn welkom om samen het forum op de juiste pad te blijven te houden.
Dit houdt in:
  • In de gaten houden dat berichten en topics aan de regels voldoen
  • Berichten en topics eventueel verplaatsen naar juiste forum
  • Indien nodig leden waarschuwen (gelukkig nog nooit nodig geweest hier)
  • Gewoon een beetje oogje in het zeil houden dus.

Wie interesse heeft kan hier reageren of een persoonlijk berichtje sturen.

Groeten,

Frank
Zet mij maar op de ongetwijfeld lange lijst van geïnteresseerden Wink
Frank, ik stel voor om Erik aan te stellen als moderator.

Hij lijkt mij heel geschikt :-)