ligfietsers.nl

Volledige versie: Maximumsnelheid fietsers
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
Pagina's: 1 2 3 4 5 6
Er wordt vaak geschreven over de wettelijke maximumsnelheid van fietsers en menigeen denkt dat voor fietsers geen maximumsnelheid geldt. Maar fietsers zijn ook gehouden aan maximum snelheden. Niet in vele gevallen, maar toch.

Het lijkt wat ingewikkeld of moeilijk, maar de basis ligt in het algemeen strafrecht. Samenloop van strafbare feiten. Dat geldt ook voor verkeersovertredingen.
Artikel 55 van het Wetboek van Strafrecht stelt:
Lid 1. Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.
Lid 2. Indien voor een feit dat in een algemene strafbepaling valt een bijzondere strafbepaling bestaat, komt deze alleen in aanmerking.

Straffen in de Wegenverkeerswetgeving:
Artikel 5 WVW 1994 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
Artikelen in het RVV 1990. het bepaalde krachtens deze Wegenverkeerswet, voor zover die overtreding uitdrukkelijk als strafbaar feit is aangemerkt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.

Als alleen de overschrijding van de maximumsnelheid in het geding is, is artikel 55 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing. Bijzondere strafbepaling gaat voor algemene strafbepaling.
Is snelheid en gevaarzetting op een weg in het geding, dan is sprake van samenloop en artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing. Conform artikel 55 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht.

In Hoofdstuk II, Paragraaf 8 (maximumsnelheid), van het RVV 1990 gelden geen regels voor fietsers. Maar fietsers moeten zich wel houden aan de maximumsnelheid op erven en op borden.
Artikel 45 RVV 1990: Bestuurders mogen binnen een erf niet sneller rijden dan 15 km per uur.
Artikel 62 RVV 1990: Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.

Nu de praktijk
Overschrijding van de maximumsnelheid voor fietsers is niet geregeld in de Wet Mulder en kan dus niet in het administratieve recht worden afgedaan via het CJIB. De opsporingsambtenaar zal een zogenaamd getypt proces-verbaal moeten opmaken, dat wordt ingezonden naar het Openbaar Ministerie om strafrechtelijk te worden afgedaan. Dat geldt zowel voor artikel 5 WVW 1994 als voor artikel 45 of 62 van het RVV 1990.
Tevens moet bij overschrijding van de maximumsnelheid voor fietsers moet rekening worden gehouden met de Richtlijn van het Openbaar Ministerie, de Instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers (2018/001)
Daarin is onder andere bepaald dat een overschrijding van de maximumsnelheid van 6 km/h. niet wordt beboet. Dus op erven kan verbaliserend worden opgetreden vanaf 22 km/h. Op erven en wegen met bord A1 (30) vanaf 37 km/h. Uiteraard tenzij bijkomend gevaar.

Vele ligfietsers hebben een snelheidsmeter op of in hun ligfiets. Velen voelen ook aan wanneer op een erf of binnen een 30 km zone sneller wordt gereden dan 21, respectievelijk 36 km/h.
Bovendien houden vele opsporingsambtenaren rekening met de omstandigheden, zoals laatst in het vrijdagmiddagbericht van ligfiets.net bij een omleiding voor fietsers over rijbaan buiten de bebouwde kom.
Gelet op het bovenstaande verwacht ik weinig bekeuringen voor overschrijding van de maximum snelheid voor fietsers en meestal een “bestraffende preek”.
Je kunt ook te langzaam rijden Piet, daarvoor kun je een parkeerbon krijgen Wink . Maar ik heb noch een snelheidsmeter noch enkel benul hoe hard ik rij. Meestal probeer ik wel onderweg uit te rekenen met behulp van aantal kilometer in aantal tijd is afgelegd voor een gemiddelde snelheid. Ook zie je onderweg wel eens digitale borden die de snelheid aangeven, sommigen reageren ook op fietsers, sommigen zijn zelfs speciaal voor neergezet (N344 tussen Twello en Apeldoorn). Ik ben trouwens nog nooit aangehouden op de fiets, en hoop het ook niet mee te maken. Zijn er hier wel lieden mee bekend, of misschien wel in het buitenland?
Ik heb het onderwerp "maximumsnelheid fietsers" geschreven naar aanleiding van een reactie op het vrijdagbericht van 4 september 2020 op ligfiets.net. Daarin wordt een oud filmpje uit 2007 op YouTube aangehaald over verkeersregels in "Blik op de Weg met Quest" Op 3:48 wordt wat beweerd wat onjuist is.
https://www.youtube.com/watch?v=YJ5Qertz2OA
Voor regels mis ik een gen, denk ik wel eens.
Het heerlijke van fietsen is wat mij betreft dat je je geen zorgen hoeft te maken om snelheidsregels. Ik fiets doorgaans tegen de 25 km/h en dan ga je ook in een 30 km zone niet te hard. Woonerven kom ik niet veel tegen. Alleen het winkelcentrum hier is een woonerf en daar pas je je snelheid automatisch aan. In de Daf ben ik op bijvoorbeeld 80-km-wegen voortdurend bezig met de snelheid (80, 50, dan weer 30, weer 60, 80, dorp in, dat betekent weer 30, dan weer 50, dorp uit 60, waar is die linke drempel? enz.) Op de ligger niets van dit alles, gewoon fietsen. Ik probeer wel heer in het verkeer te zijn, door bij het passeren van voetgangers op het fietspad snelheid te minderen en te groeten (ook bij fietsers trouwens). Dan is ongeveer 25 km/h een heerlijke snelheid omdat je aanpassen aan andere fietsers geen probleem is.
(10-Sep-2020, 07:46 AM)Roepers schreef: [ -> ](80, 50, dan weer 30, weer 60, 80, dorp in, dat betekent weer 30, dan weer 50, dorp uit 60, waar is die linke drempell? enz.)
Dat is exact de reden waarom ik motorrijden in NL steeds minder leuk vind, en fietsen steeds leuker.
(10-Sep-2020, 08:30 AM)voodoo schreef: [ -> ]
(10-Sep-2020, 07:46 AM)Roepers schreef: [ -> ](80, 50, dan weer 30, weer 60, 80, dorp in, dat betekent weer 30, dan weer 50, dorp uit 60, waar is die linke drempell? enz.)
Dat is exact de reden waarom ik motorrijden in NL steeds minder leuk vind, en fietsen steeds leuker.

Yep. Same here met auto rijden.
Aangezien er geen wettelijke plicht tot het voeren van een snelheidsmeter is zou je niet kunnen aanvoeren dat je geen idee hebt van je snelheid? Zou het verbaliseren daar niet op vastlopen?
Ik reed laatst 45km/u op een extreem overzichtelijke 30km/u weg waar geen rare kruispunten zijn of punten waardoor er eventueel gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan.

De motoragent die achter mij reed, stak een duim op toen hij mij buiten de 30km/u zone inhaalde.


Het is maar een voorbeeld  Cool
(10-Sep-2020, 12:33 PM)amararock schreef: [ -> ]Aangezien er geen wettelijke plicht tot het voeren van een snelheidsmeter is zou je niet kunnen aanvoeren dat je geen idee hebt van je snelheid? Zou het verbaliseren daar niet op vastlopen?

Het is juridisch. Je hebt rechtsdelicten en wetsdelicten. Bij rechtsdelicten is sprake van misdrijven en is de rechtsorde aangedaan. Bovendien moeten de dader aan alle onderdelen of elementen van het strafbare feit hebben voldaan. Bijvoorbeeld opzettelijk en wederrechtelijk handelen.

Bij wetsdelicten is het plegen van de strafbare omschrijving voldoende. Zoals (veel) te snel rijden. Daarbij is het ontbreken van een snelheidsmeter geen beletsel om verbaliserend op te treden bij meer dan de 6 km/h overschrijding. De omstandigheden kunnen in je voordeel werken. Zoals het voorbeeld op ligfiets.net van 4 september j.l., waarbij de fietsers over de rijbaan tussen de auto's worden omgeleid.
Als de officier van justitie de strafzaak rechtmatig acht, krijg je een schikkingsvoorstel. De rechter heeft altijd het laatste woord. Dat kost je bijna een dag.
Bovendien moet de verbalisant zelf proces-verbaal opmaken van de overtreding, die niet als Mulderfeit via het CJIB kan worden verwerkt.
(10-Sep-2020, 06:52 PM)Wim -de roetsende schreef: [ -> ]Ik reed laatst 45km/u op een extreem overzichtelijke 30km/u weg waar geen rare kruispunten zijn of punten waardoor er eventueel gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan.

De motoragent die achter mij reed, stak een duim op toen hij mij buiten de 30km/u zone inhaalde.


Het is maar een voorbeeld  Cool

Ik heb ook meer gedoe van agenten die niet snappen dat de VM ook op de rijbaan mag dan van snelheid. Toen ik met de Mango+ met 60 km/h mee reed in de stoet (in 50 km/h gebied) met achter mij een politieauto werd er ook niks gezegd. Grappig genoeg was dat een politiewagen die mij al een paar keer had ingehaald; hij ging telkens via de busbaan de rij voorbij en ik had telkens correct gekozen welk stoplicht eerder groen werd en dito voorgesorteerd.

Direct m'n eerste rit na aankoop had ik al met de politie te maken. Toen dacht ik al... als dat elke rit zo gaat is de gewone fiets net zo snel. Maar dat is alles meegevallen. In 20.000 km 2x aan de kant waarvan 1x boete (onterecht, teruggekregen) en daarnaast nog 1x de vraag bij het stoplicht of ik op de rijbaan mocht rijden ("Ja, want >75 cm breed")

(09-Sep-2020, 10:33 PM)PietV* schreef: [ -> ]Ik heb het onderwerp "maximumsnelheid fietsers" geschreven naar aanleiding van een reactie op het vrijdagbericht van 4 september 2020 op ligfiets.net. Daarin wordt een oud filmpje uit 2007 op YouTube aangehaald over verkeersregels in "Blik op de Weg met Quest" Op 3:48 wordt wat beweerd wat onjuist is.
https://www.youtube.com/watch?v=YJ5Qertz2OA

Ha, dat was ik Big Grin 

Dus bibeko borden volgen = 50 legaal op het fietspad?

En buiten de bebouwde kom op het fietspad? 80 dus?
Leuk leo de haas op de koffie. Dat is wel een paar jaar geleden ...
(13-Sep-2020, 05:49 PM)Coen__ schreef: [ -> ]Dus bibeko borden volgen = 50 legaal op het fietspad?
En buiten de bebouwde kom op het fietspad? 80 dus?

In Hoofdstuk II, Paragraaf 8 (maximumsnelheid), van het RVV 1990 gelden geen algemene regels voor fietsers. Alleen de snelheid op erven (15 km/h) en op borden is op fietsers van toepassing.
Dus op fietspaden en rijbanen, zonder een naast gelegen verplicht fietspad, is geen snelheid voor fietsers bepaald. Je kunt daar zo hard rijden als veilig en mogelijk is.

In het Feitenboekje, dat elke algemeen opsporingsambtenaar bij zich heeft, staan geen feitcodes in voor overschrijding van de maximumsnelheid voor fietsers. Zie vanaf bladzijde A14 in dat Feitenboekje.
https://www.om.nl/onderwerpen/feiten-en-...undel-2020 Download 2/4, bestand 4.8 MB.
En daarom kunnen overtredingen van de maximumsnelheid van fietsers niet geautomatiseerd worden afgedaan met een kennisgeving van beschikking via het CJIB. Dat wordt dan een type proces-verbaal via het openbaar ministerie. Daarin moet het meetmiddel van de gemeten snelheid en de omstandigheden + correcties worden vermeld. Een waarschuwing is gemakkelijker.
(13-Sep-2020, 06:47 PM)PietV* schreef: [ -> ]
(13-Sep-2020, 05:49 PM)Coen__ schreef: [ -> ]Dus bibeko borden volgen = 50 legaal op het fietspad?
En buiten de bebouwde kom op het fietspad? 80 dus?

In Hoofdstuk II, Paragraaf 8 (maximumsnelheid), van het RVV 1990 gelden geen algemene regels voor fietsers. Alleen de snelheid op erven (15 km/h) en op borden is op fietsers van toepassing.
Dus op fietspaden en rijbanen, zonder een naast gelegen verplicht fietspad, is geen snelheid voor fietsers bepaald. Je kunt daar zo hard rijden als veilig en mogelijk is.

In het Feitenboekje, dat elke algemeen opsporingsambtenaar bij zich heeft, staan geen feitcodes in voor overschrijding van de maximumsnelheid voor fietsers. Zie vanaf bladzijde A14 in dat Feitenboekje.
https://www.om.nl/onderwerpen/feiten-en-...undel-2020 Download 2/4, bestand 4.8 MB.
En daarom kunnen overtredingen van de maximumsnelheid van fietsers niet geautomatiseerd worden afgedaan met een kennisgeving van beschikking via het CJIB. Dat wordt dan een type proces-verbaal via het openbaar ministerie. Daarin moet het meetmiddel van de gemeten snelheid en de omstandigheden + correcties worden vermeld. Een waarschuwing is gemakkelijker.

En op rijbanen met naastgelegen verplicht fietspad? (Maar met de VM > 75cm breed)

Dat feitenboekje is natuurlijk ook een soort van samenvatting, daar lijkt me niet alles in te staan.

Ik kom er nu ook net achter dat het 'mogen de rijbaan gebruiken' indien >75cm breed bij bromfietsers net wat anders is; daar ontbreekt het woord 'mogen'. Ik ken een situatie waar ze al een eind voor de komgrens de brommers naar een bromfietspad dirigeren en dan ook nog de rijbaan voorzien hebben van C11. Daar mag je met de velomobiel wel op de weg, maar als je een brommer hebt met aanhanger of zijspan wat samen >75cm breed is moet je strikt genomen een kilometer omrijden Big Grin
@Coen,

Op rijbanen, met daarnaast gelegen verplichte fietspaden is de maximumsnelheid voor fietsers ook niet geregeld. Bestuurder van een VM, met inbegrip van lading, breder dan 0,75 m. mogen die rijbaan gebruiken.

Voor bromfietsers gelden andere regels. Breder dan 0,75 met inbegrip van de lading of met aanhangwagen, moeten de rijbaan gebruiken. Dat geldt o.a. voor alle trikes breder dan 0,75 m. inclusief lading die onder de categorie speedpedelec (45 km/h) vallen. 

Artikel 6 RVV 1990:
1 Bromfietsers gebruiken het fiets/bromfietspad.
2 Zij gebruiken de rijbaan indien een fiets/bromfietspad ontbreekt.
3 Bestuurders van bromfietsen op meer dan twee wielen en bromfietsen met aanhangwagen, die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter, gebruiken de rijbaan.
Ja. Ik heb de betreffende gemeente gevraagd of het bewust was dat een half bedrijventerrein legaal min of meer onbereikbaar is voor bromfietsen >75cm breed. Ik ben benieuwd wat ze zeggen.
Ik kwam onderstaande situatie tegen op de N361/ Winsumerstraatweg tussen Wetsinge en Winsum (Groningen). Is dit het werk van een creative aannemer of overijverige ambtenaar, of heeft een bord met een snelheidsbeperking voor (brom)fietsers tegenwoordig een wettige basis?

[Afbeelding: 53089092857_e02bb46bf4_b.jpg][Afbeelding: 53090066945_c7bc09f0f2_b.jpg]

PS: de breedte van het (tijdelijke) tweerichtingsfietspad is op zich al een aanfluiting, maar afgaand op het deel dat al klaar is maakt het toekomstige 'doorfietspad' straks veel goed.
Het bord A1 (maximumsnelheid) is wettelijk geldig voor alle voertuigen. Het probleem ligt echter in het feit dat snelheidsovertredingen vaak afgewikkeld worden via de wet Mulder, die bepaald wat de hoogte van de boete is. Deze wet voorziet niet in snelheidsovertredingen door fietsers. Dus als oom agent je wil bekeuren zal hij veel meer werk moeten verzetten om dat voor elkaar te krijgen, en de kans dat hij dat ervoor over heeft is niet erg groot.

Maar buiten de Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) is er ook nog zoiets als: Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens waarin staat dat een A1 bord met maximumsnelheid van 20 alléén mag worden uitgevoerd binnen de bebouwde kom, en dan nog slechts bij gevarenpunten. Dus niet voor een bepaald traject, zoals ik verwacht dat hier de bedoeling is. Buiten dat, staat er op het bord nog een fiets en bromfiets afgebeeld. Omdat het op het bord zelf is afgebeeld en niet, zoals het hoort, op een onderbord, lijkt het mij dat het überhaupt geen bestaand bord is.

Al met al, zou ik me er niets van aantrekken. Ik heb de locatie gevonden (bij de boederij Klein Tijum) en zal morgen (lees vandaag) eens bellen met de wegbeheerder (Provincie Groningen).
Het leek mij knutselwerk van een aannemer... De borden (er staan er meerdere) staan hier tegenover.
https://maps.app.goo.gl/yJLVtG9RJmPh1wpv6

EDIT: ooh, stond er al.

Ik zou zeggen: max 20 kmh voor gemotoriseerd verkeer ivm fietsers op de rijbaan, hehe.

Zo'n pad voor twee richtingen slaat nergens op.
Ik heb de foto hier al eens eerder geplaatst. Let vooral ook op het volgende bord.

[Afbeelding: IMG-20190921-172909.jpg]

Uitvergroot:

[Afbeelding: Schermafbeelding-2023-08-03-041646.png]
Dit is wel een heel handig zeg Bart, kun je dan wel op tijd stoppen als automobilist met 60? Dit is toch wel zeer onveilige punt lijkt me zo. Maar wacht eens, hoe hard mogen brommers maximaal?
(03-Aug-2023, 01:06 AM)datakneder schreef: [ -> ]Het bord A1 (maximumsnelheid) is wettelijk geldig voor alle voertuigen.
Hier zie ik geen wettelijke basis voor:

Voor "motorvoertuigen, bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen" gelden de algemene limieten. Andere bestuurders moeten alleen op tijd kunnen stoppen.
§ 8 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Wil je artikel 62 volgen, dan zou de limiet gelden voor alle weggebruikers, inclusief lopers (want dat zijn geen wandelaars meer) en ruiters bijvoorbeeld:
Artikel 62 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
(03-Aug-2023, 08:28 AM)Hardloper schreef: [ -> ]Dit is wel een heel handig zeg Bart, kun je dan wel op tijd stoppen als automobilist met 60? Dit is toch wel zeer onveilige punt lijkt me zo. 

Ik moet hier altijd stevig in de remmen knijpen als ik met de trike aan kom fietsen.  Wink

Alleen de boswachter mag hier het paaltje verwijderen en doorrijden met de auto. Er staat aan het begin dacht ik wel een bord doodlopende weg voor auto's.
(03-Aug-2023, 08:38 AM)Bacchus schreef: [ -> ]Wil je artikel 62 volgen, dan zou de limiet gelden voor alle weggebruikers, inclusief lopers (want dat zijn geen wandelaars meer) en ruiters bijvoorbeeld:
Artikel 62 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Dat wil ik inderdaad. En ja je hebt gelijk dat dat voor alle weggebruikers geldt, en daarmee is mijn uitspraak juist. Het geldt voor alle voertuigen, Ik zei niet het geldt uitsluitend voor alle voertuigen.

(03-Aug-2023, 01:21 AM)Coen__ schreef: [ -> ]https://maps.app.goo.gl/yJLVtG9RJmPh1wpv6

EDIT: ooh, stond er al.

Ik zou zeggen: max 20 kmh voor gemotoriseerd verkeer ivm fietsers op de rijbaan, hehe.

Zo'n pad voor twee richtingen slaat nergens op.

Border moeten aan de rechterkant van de weg staan. Daarmee is dit bord niet voor de rijbaan geldig.
Het ligt iets genuanceerder. De eerste is de maat. Ben je smaller dan 75cm dan gelden alle regels voor fietsers. Ben je breder dan 75cm dan moet je de verbodsborden volgen, de gebodsborden niet altijd. Voorbeeld het bordje fietspad, leuk, maar met een trike of velomobiel mag ik dat negeren. Ik mag dus ook op de rijbaan rijden, wel even het RVV art 5 uit het hoofd leren, menig agent kent dit niet.
De snelheid die je mag rijden wordt bepaald door het bord wat rechts van de weg, waarop je rijd, staat. Dus er was een plaatje met een bord van 20km/u, dan mag je daar maximaal 26km/u rijden, dwz 20km/u plus die beruchte 6km/u voor onzekerheid snelheidsmeters (volgens mij is dat een percentage van 5%, dus 21km/u). Een ander plaatje gaf maximum snelheid van 60km/u, dan mag je met je velomobiel niet harder, andere fietsen een beetje academisch als je het mij vraagt. Dus als je een rijbaan hebt met aparte fietspaden en op de rijbaan is een limiet ingesteld van 30km/u dan hoef je op het fietspad je daar niets van aan te trekken, het bord staat namelijk links van het fietspad. Staat dat bord rechts van het fietspad, dan mogen bestuurders die gebruik maken van dat fietspad niet harder dan 30km/u, de auto's op de rijbaan mogen dan de snelheid rijden die daar is toegestaan (50, 70, 80 of nog erger). Op een erf wordt de weg gedeeld met auto's en andere bestuurders. Rechts van de weg bij de ingang staat het bord met de maximum snelheid, dat is dus geldig voor iedereen die van de weg gebruik maakt. Je rijd een dorp binnen, daar wordt de weg gedeeld met auto's en andere bestuurders, het bord rechts van de weg is geldig. Meestal 50km/u. Met een velomobiel mag je dus niet harder dan 50km/u, zie boven. Staat er bij een school een bord van 30km/u dan mag je ook als fietser niet harder.

Gebruik wel je verstand bij het kiezen van een rijbaan. Bij 50km/u is het verschil nog niet groot, bij 80km/u zit je minder prettig om het maar zo te zeggen. Harder, no way.
Volgens mij kun je een boete voor te snel rijden altijd aanvechten, een fiets moet niet uitgerust zijn met een snelheidsmeter volgens de wet. De snelheidsmeter die je misschien wel hebt geldt niet omdat deze niet officieel is geijkt en kan dus niet doorgaan als een snelheidsmeter gelijk in een motorvoertuig. Op het oog/gevoel kun je niet aangesproken worden, bij iedereen is die beleving anders, oa veroorzaakt door de snelheid van gegevensverwerking van jouw hersenen en dat is bij iedereen anders. En voor het overige zijn er veel agenten die volkomen uit hun nek kleppen. Vaak krijg ik terug of ik jurist ben, alsof dat ertoe doet.
Pagina's: 1 2 3 4 5 6