Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ontmoetingen met de politie (verzamelthread)
#1
Deze hebben we nog niet, dus laat ik maar beginnen... Wie zelf ervaringen als ligfietser of VMer met de politie heeft: graag aanvullen!

Dus... ...na +/-7500km VM-rijden was het afgelopen dinsdag dan zo ver. Op één van mijn mogelijke woon-werk-trajecten gaat de weg onder de metro door. Ik kan kiezen tussen een tegel-fietspad met vier haakse bochten en een vlotte rit op de rijbaan... Geen moeilijke keuze. Dinsdag reed er bij die gelegenheid een politieauto achter me aan, en ik dacht al "nou, ben benieuwd...". Bij het volgende kruispunt bleef hij achter mij - en even later zag ik het rode stoplicht in de achteruitkijkspiegel. Ok, dus toch maar naar de erstvolgende parkeerplaats... Cool

Er volgde een vriendelijk gesprek, beginnend met de vraag wat ik daar aan het rijden was ("een fiets") en de kwestie van de kentekenplaat - maar ze waren er snel van overtuigd dat ik die niet nodig heb. Mijn verwijs op artikel 5 lid 4 van de RVV leidde tot een: "Oh, die moet ik nog eens opzoeken", maar in principe vonden zij het idee dat een VM met 35-40km/h (was trouwens ook een vraag) niet echt goed op het fietspad past wel aannemelijk. Niettemin pakte een van de agenten wel even een meetlint om de afmetingen van mijn Mango te controleren (één van de momenten dat ik blij was zo'n dikke Mango te rijden en niet zo'n smalle DF... Big Grin ) - en zei dan dat het waarschijnlijk echt beter op de rijbaan past Wink . Verder kwamen er nog de gebruikelijke vragen à la "Vind je het niet eng tussen de auto's?" (Mijn standaardantwoord daarop is dat je een VM heel anders moet besturen dan een 'normale' fiets) en "Hoe stuur je?" en daarna gingen we allemaal weer verder... Smile

Dus eigenlijk best relaxed, hoewel ik gelukkig geen deadline had. Ik vond het stiekem wel jammer dat mijn Mango wel een gelamineerd papier met de Duitse regels inzake fietsstrook en driewielers aan de binnenkant heeft (nog van de vorige eigenaar), maar (nog?) geen versie van artikel 5, lid 4 van de RVV. Misschien doe ik dat ook nog een keer, als ik niets beters te doen heb.

Cheerio,
Thomas
M5 28/26, Optima Lynx Orca, Optima Condor, Flevo Alleweder, Mango #57, Rainbow Lyra
 
Antwoord }
Bedankt door:
#2
In de loop der jaren inderdaad al een paar keer moeten uitleggen dat ik met mijn Flevotrike onder de bakfietsregel val. Een keer konden ze me er echter wel op wijzen dat ik dat net deed in een stukje waar een fietsverbod was. Dus hadden zij wéér gelijk maar dat werd eigenlijk nog best een aardig gesprek.

Eén keer een politieauto die keerde en achter me aanging omdat ik m'n handen niet aa het stuur hield maar losjes op m'n buik had liggen. Na een korte uitleg dat ik met mijn benen/heup stuur ook nog een aardig gesprek.

Enige 'vervelende' was een waarschuwing omdat ik maar ´eén achterlicht had met twee achterwielen en hij zich kon herinneren dat er in de wet staat dat elk wiel een eigen lamp nodig heeft. Vervolgens de reflector die rechts zit vervangen door een tweede breed achterlicht. Later las ik de wet er eens op na en die stelt dat die regel alleen aan de voorzijde geldt (RVV 35-2) en ik met dubbele achterlichten achter juist weer in overtreding ben.
Antwoord }
Bedankt door:
#3
Teh, ja, aan die verlichtingsregels zat ik op dat moment ook te denken - maar laat mijn Mango nou net twee koplampen hebben, rechts en links van het midden (wat - als ik me goed herinner - ook zo in de wet staat)...
M5 28/26, Optima Lynx Orca, Optima Condor, Flevo Alleweder, Mango #57, Rainbow Lyra
 
Antwoord }
Bedankt door:
#4
Ik heb zelf nooit een discussie gehad met de politie over verlichting, reflectie of plaats op de weg. Maar de regels zijn voor de politie duidelijk en zij kunnen hun Feitenboekje raadplegen, waarin vrijwel alle gedragingen zijn opgenomen. Bijna alle verkeersgedragingen vallen onder de "Wet Mulder".

Reflectie eisen voor bestuurders en eigenaren van fietsen op meer dan twee wielen.
Voor fietsverlichting gelden geen permanente eisen ingevolge de Regeling voertuigen. Verlichtingseisen voor fietsen zijn opgenomen in artikel 35 en 35 a van het RVV 1990.

Hoofdstuk 5 Regeling voertuigen, Permanente eisen (gelden 24 uur van de dag).

Artikel 5.1.1 onder c Regeling voertuigen
Het is de bestuurder van een voertuig verboden daarmee te rijden en de eigenaar of houder verboden daarmee te laten rijden, indien het voertuig niet voldoet aan de in de afdelingen 2 tot en met 17 van dit hoofdstuk, ten aanzien van de bouw of inrichting van voertuigen van de categorie waartoe het voertuig behoort, gestelde eisen.

Artikel 5.9.51 lid 2 Regeling voertuigen
Fietsen op meer dan twee wielen moeten zijn voorzien van:
a. een rode retroreflector aan de achterzijde van het voertuig;
b. een naar voren gerichte witte retroreflector indien de fiets breder is dan 0,75 m en is voorzien van één voorwiel;
c. witte of gele retroreflectoren aan de wielen, en
d. vier ambergele of gele retroreflectoren aan de trappers.

Artikel 5.9.54 lid 1 Regeling voertuigen

De rode retroreflector moet zijn aangebracht:
a. bij fietsen met één achterwiel tussen de bagagedrager en het spatbord, dan wel bij afwezigheid van een bagagedrager op
   het spatbord op een hoogte van niet minder dan 0,35 m en niet meer dan 0,90 m boven het wegdek, dan wel onder het
   zadel;
b. bij fietsen met twee achterwielen aan de uiterste linkerzijde, op een hoogte van niet minder dan 0,35 m en niet meer dan
   0,90 m boven het wegdek, en
c. vier ambergele of gele retroreflectoren aan de trappers.

Artikel 5.9.54 lid 2 Regeling voertuigen
De in artikel 5.9.51 lid 2 onder b, vermelde witte retroreflector moet zijn aangebracht aan de uiterste linkerzijde van het voertuig.

Artikel 5.9.54 lid 3 Regeling voertuigen
De witte of gele retroreflectoren aan de wielen moeten de omtrek van het wiel volgen en op of zo dicht mogelijk bij de velg zijn aangebracht, zodanig dat zij aan beide zijkanten van het voertuig zichtbaar zijn.

Artikel 5.9.57 lid 1 Regeling voertuigen
Fietsen mogen zijn voorzien van:
a. een naar voren gerichte witte retroreflector indien deze niet reeds ingevolge artikel5.9.51 verplicht is, en
b. ambergele retroreflectoren aan de zijkanten van het voertuig.

Artikel 5.9.65 Regeling voertuigen
Fietsen mogen niet zijn voorzien van meer retro-reflecterende voorzieningen dan in de artikelen 5.9.51, 5.9.52, en 5.9.57 is voorgeschreven of toegestaan.

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Gebruik van lichten tijdens het rijden voor fietsers.

Artikel 35 RVV 1990

1.  Fietsers voeren tijdens het rijden bij nacht of bij dag indien het zicht ernstig wordt belemmerd, verlichting overeenkomstig het
    tweede tot en met het vierde lid.
2.  Een fiets op twee wielen en een fiets op drie wielen met één voorwiel moeten zijn voorzien van een wit of geel licht dat aan de
    voorzijde wordt gevoerd, tenzij de bestuurder een wit of geel licht voert op zijn borst.
3.  Op een fiets op meer dan twee wielen met twee voorwielen moeten aan de voorzijde twee witte of twee gele symmetrisch links
    en rechts van het midden bevestigde lichten worden gevoerd.
4.  Een fiets moet zijn voorzien van een rood achterlicht dat aan de achterzijde wordt gevoerd, tenzij de bestuurder of een achter
    de bestuurder gezeten passagier een rood licht voert op zijn rug.
5.  Een fiets mag zijn voorzien van twee ambergeel licht stralende richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee aan de
    achterzijde.
6.  Er mogen niet meer lichten worden gevoerd op een fiets, door de bestuurder daarvan of door een achter de bestuurder  
    gezeten passagier dan de in het tweede tot en met vijfde lid genoemde lichten.

Artikel 35a RVV 1990
1.  De in artikel 35 bedoelde verlichting mag andere weggebruikers niet verblinden.
2.  De in artikel 35, eerste tot en met vierde lid, bedoelde verlichting mag niet knipperen.
3.  De in artikel 35, eerste tot en met vierde lid, bedoelde verlichting moet:
     a. aan de voorzijde voortdurend zichtbaar zijn voor tegemoetkomende weggebruikers;
     b. aan de achterzijde voortdurend zichtbaar zijn voor van achteren naderende weggebruikers.
Antwoord }
Bedankt door:
#5
Heb ik net een extra lampje gekocht voor op de hiel van mijn linkervoet omdat ik dagelijks 20 door een pikdonker polder rij... lees ik dat dat niet mag...

En hoe ga ik reflectoren op mijn klikkers maken?

Nou ja, ik rij nooit zonder licht en ik ga er nog altijd vanuit dat er met oom agent gewoon te praten valt mocht het ooit zover komen.
Antwoord }
Bedankt door:
#6
Ik heb een keer een bekeuring gehad voor rijden met de Quest op de rijbaan. Ik heb het ter plaatse aangevochten obv art 5 lid 4 en ook later toen de bekeuring op de mat viel. Werd in beide gevallen afgewezen. Tja toen bleef de gang naar de rechter nog over en daar had ik geen zin in, dus heb toen maar betaald.
Was het trouwens ook wel een beetje eens met de politie dat het enigszins onverantwoord was op die weg. Maar ja, er reed een tractor in de weg op het fietspad en ik had haast dus dacht dat ik toch wel even de rijbaan kon pakken. Helaas kwam er toen dus net politie aangereden.
Antwoord }
Bedankt door:
#7
Erik,

Plussen en minnen voor onze verkeersregels. Die zijn voor een zeer groot deel tot stand gekomen onder VN verdragen. Zoals het Verdrag nopens het wegverkeer, Genève, 19-09-1949 en het Verdrag inzake het Wegverkeer, Wenen, 08-11-1968. Belangrijk voor alle weggebruikers in het internationale verkeer.

De Regeling voertuigen is bovendien tot stand gekomen door Europese Verordeningen en Richtlijnen. Voldoet je fiets aan de Regeling voertuigen dan kun je overal binnen de EG en de rest van de wereld fietsen.

Maar voor bestuurders van ligfietsen is het veel moeilijker om aan reflectie eisen te voldoen. Denk aan de vier ambergele of gele retroreflectoren aan de trappers. Alleen zichtbaar vanuit de lucht. Maar een naar voren gerichte witte retro-reflector en ambergele retro-reflectoren aan de zijkanten van de ligfiets mogen.

Voor de velomobielen is er een probleem met de witte of gele retro-reflectoren aan de wielen. Die moeten de omtrek van het wiel volgen en op of zo dicht mogelijk bij de velg zijn aangebracht, zodanig dat zij aan beide zijkanten van het voertuig zichtbaar zijn. Zowel wielen als trappers zijn ingesloten. Bovendien mogen velomobielen niet zijn voorzien van meer retro-reflecterende voorzieningen dan in de artikelen 5.9.51, 5.9.52, en 5.9.57 is voorgeschreven of toegestaan.

Ik ben blij dat op velomobielen de nodige retro-reflectie is aangebracht om ze bij nacht en ontij zichtbaar te krijgen op de weg.

De roeifiets laat ik buiten beschouwing. Die heeft een ander soort geen trapper.

Onder druk van belangenorganisaties, o.a. de KNWU, zijn de verlichtingseisen niet de Regeling voertuigen opgenomen. Wielrenners maken daar dankbaar gebruik van. Scheelt een hoop gewicht aan de fiets. Volgens de wielrenners valt een bel daar ook onder. Schreeuwen en vloeken lukt ook.

Een achterlicht aan het hielstuk van de linkerschoen is niet toegestaan. Maar zonder ander achterlicht is een hiellampje beter dan niets.
Antwoord }
Bedankt door:
#8
"De roeifiets laat ik buiten beschouwing. Die heeft een ander soort geen trapper."


Ik heb gewoon trappers/pedalen op de Roeifiets hoor.
Wim -de roetsende

Thys 209 Carbon Rowingbike  -  Carbon DF 121  -  Challenge Taifun 20"  -  Schmicking S1 Kneesit

http://roeifietsen.blogspot.nl/

Antwoord }
Bedankt door:
#9
(19-Nov-2017, 12:32 AM)Wim -de roetsende schreef: "De roeifiets laat ik buiten beschouwing. Die heeft een ander soort geen trapper."

Ik heb gewoon trappers/pedalen op de Roeifiets hoor.

Alleen trappers. Maar geen trapas en traparmen. Met de trapper bedoel ik de voetenschuiver. Volgens Derk een voetenslee. Als die schuiver of slee maar een naam heeft. De (roei)fiets, die zelfs geen ligfiets is, moet wel voldoen aan de fietseisen in het verkeer. Pedaalreflectoren zijn volkomen zinloos op een schuiver.
Antwoord }
Bedankt door:
#10
(18-Nov-2017, 06:05 PM)Johan. schreef: Ik heb een keer een bekeuring gehad voor rijden met de Quest op de rijbaan. Ik heb het ter plaatse aangevochten obv art 5 lid 4 en ook later toen de bekeuring op de mat viel. Werd in beide gevallen afgewezen.

Dat kan kennelijk ook anders lopen - velomobiel.nl heeft een voorbeeld: http://www.velomobiel.nl/wet/

(18-Nov-2017, 06:05 PM)Johan. schreef: Was het trouwens ook wel een beetje eens met de politie dat het enigszins onverantwoord was op die weg.

Daar ben ik wel benieuwd naar - wat voor een soort weg was het?

Cheerio,
Thomas
M5 28/26, Optima Lynx Orca, Optima Condor, Flevo Alleweder, Mango #57, Rainbow Lyra
 
Antwoord }
Bedankt door:
#11
Deze site: http://www.velomobiel.nl/wet/  heb ik standaard op mijn smartphone staan. Tot nu toe twee keer moeten gebruiken toen ik aangehouden werd door de man met de pet. Die wist het niet, en ik denk dat informatie vanaf internet, aangeleverd door de 'verdachte' onbetrouwbaar is. Agenten kunnen wel ter plekke hun juridische dienst bellen. Dit gebeurde dan ook beide keren; die juridische dienst vertelde dat deze wet klopte en gevolgd moest worden.

Het maakt wel dat je zelf verantwoordelijk bent voor waar je gaat rijden. Het kan zijn dat de agent gelijk had dat het onveilig was, maar een boete is juridisch niet houdbaar omdat hij dit vindt. Een agent die mij zei dat hij dit gevaarlijke fietsen vond vertelde ik, dat ik auto's gevaarlijk vond. Hij reed daarna verder.

Niels, mobiele wet, van der Wal
Antwoord }
Bedankt door:
#12
(19-Nov-2017, 12:39 PM)emgaron schreef:
(18-Nov-2017, 06:05 PM)Johan. schreef: Ik heb een keer een bekeuring gehad voor rijden met de Quest op de rijbaan. Ik heb het ter plaatse aangevochten obv art 5 lid 4 en ook later toen de bekeuring op de mat viel. Werd in beide gevallen afgewezen.

Dat kan kennelijk ook anders lopen - velomobiel.nl heeft een voorbeeld: http://www.velomobiel.nl/wet/

(18-Nov-2017, 06:05 PM)Johan. schreef: Was het trouwens ook wel een beetje eens met de politie dat het enigszins onverantwoord was op die weg.

Daar ben ik wel benieuwd naar - wat voor een soort weg was het?

Cheerio,
Thomas

Weet niet meer precies waar het was, maar moet ergens net buiten Dronten geweest zijn richting Assen. Ik was nl onderweg van Breda naar Assen en had net een tussenstop bij vm.nl gemaakt. Wat ik me herinner was dat het een provenciale weg was met een vrijliggend fietspad. Ik reed de trekker achterop bij een brug oid waar de rijbaan en het fietspad even tijdelijk samenkwamen en daardoor kon ik dus ook de rijbaan op. Bij de eerstvolgende mogelijkheid ben ik er weer afgegaan, maar helaas was ik toen al gespot.
Voor zover mij bekend was het geen autoweg en was de weg ook niet bebord met C14 of C15.
Antwoord }
Bedankt door:
#13
(18-Nov-2017, 03:36 PM)PietV* schreef: Artikel 35a RVV 1990
1.  De in artikel 35 bedoelde verlichting mag andere weggebruikers niet verblinden.
2.  De in artikel 35, eerste tot en met vierde lid, bedoelde verlichting mag niet knipperen.
3.  De in artikel 35, eerste tot en met vierde lid, bedoelde verlichting moet:
     a. aan de voorzijde voortdurend zichtbaar zijn voor tegemoetkomende weggebruikers;
     b. aan de achterzijde voortdurend zichtbaar zijn voor van achteren naderende weggebruikers.

Kennelijk ben ik dus al 7 jaar in overtreding omdat ik geen 'deugdelijke' verlichting voer op mijn trike (2 voorwielen). Als ik de regeltjes goed lees zou ik dus op beide voorwielen verlichting moeten hebben. Nog afgezien van het feit dat ik voor helemaal geen verlichting heb omdat ik nooit in het donker rij of met slecht weer.
Antwoord }
Bedankt door:
#14
Fietsverlichting is geen permanente eis op de trike zelf, ingevolgen de Regeling voertuigen, maar een gedragsregel opgelegd aan de bestuurder, ingevolge het RVV 1990. Alleen verplicht te voeren bij nacht of bij dag indien het zicht ernstig wordt belemmerd.

Dan moet je op een trike, met twee voorwielen aan de voorzijde, twee witte of twee gele symmetrisch links en rechts van het midden bevestigde lichten worden gevoerd. Formeel kan dit niet door twee witte of gele lichtjes voor beide schouders.

Waar de verlichting is bevestigd maakt niet uit. Kan bijvoorbeeld boven de beide voorwielen of naast een hoofdsteun. Het liefst een vrije lichtbundel op de weg en niet tegen delen van de fiets of de voeten. Lager bevestigen kan ook, maar dan heb je daar minder profijt van en wordt de verlichting eerder verblindend. En dat mag ook niet.

Maar ik vermoed dat de medeweggebruiker en de politie al blij is met een wit of geel licht aan de linker voorzijde.
Alleen bij een ernstig verkeersongeval wordt de wet strikt gehanteerd en bij afwikkeling van strafzaak en schadeverzekering de boete en (letsel)schade bepaald.

De trike moet wel altijd voldoen aan de reflectie eisen, ingevolge de Regeling voertuigen.
Antwoord }
Bedankt door:
#15
(19-Nov-2017, 06:51 PM)Johan. schreef: Voor zover mij bekend was het geen autoweg en was de weg ook niet bebord met C14 of C15.

Vind ik wel opmerkelijk - dan zou die boete toch echt tegen de wet in gaan voor mijn gevoel... Confused
M5 28/26, Optima Lynx Orca, Optima Condor, Flevo Alleweder, Mango #57, Rainbow Lyra
 
Antwoord }
Bedankt door:
#16
In de Flevopolders, waar ik bijna dagelijks fiets, zijn vele Provinciale wegen autowegen of wegen voorzien van bord C9 of C15 van de Bijlage 1 van het RVV1990. Bovendien is de politie in Flevoland bekend met het fenomeen velomobiel. De Quest, ruim 76 cm breed, rijdt daar al jaren rond.
Tegen een beschikking voor rijden op een autoweg of in strijd met bord C9 kun je wel bezwaar maken bij de OvJ, maar dat wordt niet gehonoreerd. Ook niet bij de rechter.
Antwoord }
Bedankt door:
#17
(19-Nov-2017, 08:40 AM)PietV* schreef:
(19-Nov-2017, 12:32 AM)Wim -de roetsende schreef: "De roeifiets laat ik buiten beschouwing. Die heeft een ander soort geen trapper."

Ik heb gewoon trappers/pedalen op de Roeifiets hoor.

Alleen trappers. Maar geen trapas en traparmen. Met de trapper bedoel ik de voetenschuiver. Volgens Derk een voetenslee. Als die schuiver of slee maar een naam heeft. De (roei)fiets, die zelfs geen ligfiets is, moet wel voldoen aan de fietseisen in het verkeer. Pedaalreflectoren zijn volkomen zinloos op een schuiver.Hoezo is de Roeifiets nou weer geen Ligfiets?

Eerst hebben we geen trappers, nou zijn we weer geen ligfiets. 

Het moet toch niet gekker worden.

Op een Roeifiets lig je toch echt hoor.

Het is gewoon een Ligfiets met een Roeiaandrijving, met trappers  Big Grin
Wim -de roetsende

Thys 209 Carbon Rowingbike  -  Carbon DF 121  -  Challenge Taifun 20"  -  Schmicking S1 Kneesit

http://roeifietsen.blogspot.nl/

Antwoord }
Bedankt door:
#18
(22-Nov-2017, 10:00 AM)PietV* schreef: Tegen een beschikking voor rijden op een autoweg of in strijd met bord C9 kun je wel bezwaar maken bij de OvJ, maar dat wordt niet gehonoreerd. Ook niet bij de rechter.
Dat lijkt me dan weer logisch - immers is fietsen daar verboden, en dus is Art.5 lid 4 niet van toepassing.

Groeten,
Thomas
M5 28/26, Optima Lynx Orca, Optima Condor, Flevo Alleweder, Mango #57, Rainbow Lyra
 
Antwoord }
Bedankt door:
#19
(23-Nov-2017, 12:27 AM)emgaron schreef:
(22-Nov-2017, 10:00 AM)PietV* schreef: Tegen een beschikking voor rijden op een autoweg of in strijd met bord C9 kun je wel bezwaar maken bij de OvJ, maar dat wordt niet gehonoreerd. Ook niet bij de rechter.
Dat lijkt me dan weer logisch - immers is fietsen daar verboden, en dus is Art.5 lid 4 niet van toepassing.

Groeten,
Thomas

Ben in al mijn ligfietsjaren en velomobieljaren wel eens aangehouden door de politie twee keer om de zelfde rede.
1 x met mijn openligger en 1 x met mijn velomobiel, was namelijk door het rode licht gereden, Eindhoven (stop)lichtstad.
Meneer de agent vond dit uiteraard niet goed. Ik vertelde hem dat ik er niets aan kan doen, de sensor in de weg werkt op/ met magnetisch veld en deze detecteert mijn fiets niet. Bij de openligger zie ik dat het crackstel te hoog zit, zou dan af moeten stappen en met het crankstel over de grond moeten slepen om tot detectie te komen met de detectielus in het asfalt daar het frame van aluminium is en niet magnetisch. Het zelfde verhaal gebruikt voor mijn velomobiel waarbij dat helemaal onmogelijk is. Handmatig activeren bij deze stoplichten was niet mogelijk. Het verhaal werd steeds als steek houdend gehouden,kreeg geen bon. Moest wel opletten en dit "probleem"zou op het politiebureau besproken worden..
Dus mocht het, een van jullie overkomen, het verhaal klinkt geloof waardig en het scheelt mogelijk een bon
Antwoord }
Bedankt door:
#20
Ik ken maar één zo'n stoplicht, deze bij Wassenaar (en z'n vriendje aan de overzijde). Daar wordt je als fietser eigenlijk ook gedwongen over te steken door rood omdat het licht eigenlijk nooit groen wordt. Pas als er een auto bij je komt staan, springt het (snel) op groen. Het is een parallelweg, dus daar komen nauwelijks auto's. In de avonduren kan je dan lang wachten... Na twee jaar is met de melding nog niet veel gedaan door de gemeente.

Verder sla ik eigenlijk nooit stoplichten over.

Ben wel benieuwd wat zo'n stoplicht zou moeten melden dat er iemand staat te wachten. Gewichtsensor in de bestrating?
Antwoord }
Bedankt door:
#21
(17-Nov-2017, 04:20 PM)MarkNieuw schreef: [...]
Enige 'vervelende' was een waarschuwing omdat ik maar ´eén achterlicht had met twee achterwielen en hij zich kon herinneren dat er in de wet staat dat elk wiel een eigen lamp nodig heeft. Vervolgens de reflector die rechts zit vervangen door een tweede breed achterlicht. Later las ik de wet er eens op na en die stelt dat die regel alleen aan de voorzijde geldt (RVV 35-2) en ik met dubbele achterlichten achter juist weer in overtreding ben.

Ja, 2 achterlichten op een fiets is verboden, ook bij 2 achterwielen... maar op een fietsaanhanger mag het wel.

(01-Dec-2017, 11:10 PM)Lopopodium schreef: Ik ken maar één zo'n stoplicht, deze bij Wassenaar (en z'n vriendje aan de overzijde). Daar wordt je als fietser eigenlijk ook gedwongen over te steken door rood omdat het licht eigenlijk nooit groen wordt. Pas als er een auto bij je komt staan, springt het (snel) op groen. Het is een parallelweg, dus daar komen nauwelijks auto's. In de avonduren kan je dan lang wachten... Na twee jaar is met de melding nog niet veel gedaan door de gemeente.

Verder sla ik eigenlijk nooit stoplichten over.

Ben wel benieuwd wat zo'n stoplicht zou moeten melden dat er iemand staat te wachten. Gewichtsensor in de bestrating?

Ik ben juist uitgenodigd door mijn gemeente om 'samen de detectie af te stellen', alleen weten ze nog niet dat het om een velomobiel (of fiets in het algemeen) gaat. Die ambtelijke molen gaat niet snel nee.

(18-Nov-2017, 06:05 PM)Johan. schreef: Ik heb een keer een bekeuring gehad voor rijden met de Quest op de rijbaan. Ik heb het ter plaatse aangevochten obv art 5 lid 4 en ook later toen de bekeuring op de mat viel. Werd in beide gevallen afgewezen. Tja toen bleef de gang naar de rechter nog over en daar had ik geen zin in, dus heb toen maar betaald.
Was het trouwens ook wel een beetje eens met de politie dat het enigszins onverantwoord was op die weg. Maar ja, er reed een tractor in de weg op het fietspad en ik had haast dus dacht dat ik toch wel even de rijbaan kon pakken. Helaas kwam er toen dus net politie aangereden.

Wat!? Ik zou dat uit principe aanvechten. Eigenlijk ook wat ik gedaan heb. Eerste beroep werd afgewezen omdat de OvJ meer vertrouwen had in de "ambtsedige verklaring van de verbalisant (zie bijlage)". Nou... daarin stond gewoon qua feiten mijn verhaal maar dan met meer taalfouten...

post [at] om [punt] nl heeft e.e.a. toen opgelost. Ik heb daar de algemene vraag neergelegd of het "niet lezen cq begrijpen van het beroep en het afdoen met een standaardzin" een standaard werkwijze is, uiteraard onder vermelding van mijn zaaknummer. Daarop volgde een leuke mailwisseling;

CVOM schreef:[...]
Hartelijk dank voor uw bericht. Ik heb uw bericht ontvangen via het Parket Generaal. Ik heb uw dossier bekeken met onze specialist en daarna voorgelegd aan de officier van justitie. Zij heeft uw beroep en de verklaring van de verbalisant bekeken en zij heeft aangegeven dat u gelijk heeft. O.g.v. artikel 5 lid 4 van het RVV 1990 mogen bestuurders van fietsen op meer dan twee wielen die breder zijn dan 0,75 meter de rijbaan gebruiken. Daarbij wil ik opmerken dat u gebruik mag maken van de rijbaan en u zich af moet vragen of u buiten de bebouwde kom dat wel zou moeten doen. Onze specialist is van mening dat de agent u had kunnen bekeuren voor artikel 5 WVW vanwege de mogelijke gevaarzetting.
[...]

Coen__ schreef:[...]
Aangaande Artikel 5; dit heb ik ook destijds al besproken met de agent en de conclusie was eenvoudig; tegen een vrachtwagen leggen alle weggebruikers het af qua gewicht en qua snelheidsverschil zijn de Canta’s en landbouwvoertuigen (rijden beiden langzamer terwijl ze moeilijker in te halen zijn) een groter gevaar. Aangezien die ook geen boete voor Artikel 5 krijgen vervalt dus redelijkerwijs ook de grond om het met de velomobiel (met soortelijke en hogere snelheid) rijden op de 80 km/h weg wél te beboeten onder Artikel 5. Ik zou dan ook van u willen horen of het OM ooit een boete voor Artikel 5 aan een velomobilist op de 80 km/h weg onder vergelijkbare omstandigheden heeft weten te handhaven bij de rechter.
Dat uw specialist aangeeft dat de agent mij ‘had kunnen bekeuren voor Artikel 5’ is namelijk nogal nikszeggend. Hij [de agent] heeft mij tenslotte bekeurt (overigens zegt hij zelf dat de boete vanuit de OvJ is en dat hij slechts zijn bevindingen heeft opgeschreven!) voor RVV 1990 Hoofdstuk II Paragraaf 1 Artikel 5 Lid 1, terwijl de specialist en de OvJ nu geconcludeerd hebben dat dat ten onrechte is. Ik twijfel dus absoluut niet aan het vermogen  (‘kunnen’) van de agent om onterechte boetes uit te delen.[...]

Hoe dan ook; geld is terug. Grappig genoeg geen extra enveloppen gekregen daarna, had toch graag zo'n mooie brief gehad met "u heeft gelijk".

Liefhebbers met soortgelijke zaak kunnen verwijzen naar de OvJ beslissing met kenmerk JU3175 van 6 september 2017 (dat is de beslissing van de OvJ waarin mijn eerste beroep werd afgewezen waarop dus een U-turn is gedaan door het OM). CJIB beschikkingsnummer was 2062 5422 0795 7090

Sowieso als ze je willen bekeuren voor zoiets; altijd melding maken van RVV 1990 Hoofdstuk II, Paragraaf 1, Artikel 5, lid 4. Ookal heeft de agent daar maling aan... dan geef je dat gewoon als verklaring waarom "je dat deed". Als hij de boete dan alsnog doorzet staat hij hoe dan ook voor gek als het weer ingetrokken wordt. Bij mij staat er bij 'Verklaring betrokkene' letterlijk;
"MIJN LIGFIETS IS BREDER DAN 75 CENTIMETER EN DAAROM MOET IK GEBRUIKT MAKEN VAN DE RIJBAAN"

Het woord "moet" heb ik overigens niet gebruikt. Ik heb "mag" gezegd. Maar dat kon hem allemaal niks schelen. (heb hem later nog gesproken) Ander hoogtepunt uit die ambtsedige verklaring;

"VERBALISANT HEEFT ZIJN VOERTUIG OPGEMETEN. ZIJN LIGFIETS WAS TER HOOGTE VAN HET WEGDEK 77 CM BREED. DIT WERD VEROORZAAKT DOORDAT DE WIELEN VAN ZIJN LIGFIETS SCHUIN AAN DE AS GEMONTEERD WAREN. HET OMHULSEL VAN DE LIGFIETS ZAT BINNEN DE 0.75 CM."

Huh

Eigenlijk was dit ook de enige vervelende ontmoeting met de politie; ontmoetingen zowel daarvoor als daarna zijn allemaal gezellig verlopen.

Meest recente was eentje waarin een politie-Touran zonder goed te kijken de auto alvast het voorrangs fiets/brompad op reed; die moest toen weer heel snel achteruit. Achter mij sloeg hij af dezelfde richting op en iets verderop, waarop het vrijliggende pad overging naar zo'n suggestiestrook ben ik dan ook de rijbaan opgegaan. Bij het stoplicht kwam hij naast me staan;
"Mag jij daar wel rijden?"
"Jazeker, 3 wielen, >75cm"
"Maar je mag niet 50 km/h op het fietspad" (hij klonk niet echt zeker, plus ik reed 35 bij die kruising waar hij niet goed gekeken had)
"Daar is mij niks over bekend"
"Kijk wel uit he"
"Zoals je zag was het op het fietspad ook niet heel handig he"
...
Big Grin
Antwoord }
Bedankt door:
#22
(04-May-2018, 12:42 AM)Coen__ schreef:
(18-Nov-2017, 06:05 PM)Johan. schreef: Ik heb een keer een bekeuring gehad voor rijden met de Quest op de rijbaan. Ik heb het ter plaatse aangevochten obv art 5 lid 4 en ook later toen de bekeuring op de mat viel. Werd in beide gevallen afgewezen. Tja toen bleef de gang naar de rechter nog over en daar had ik geen zin in, dus heb toen maar betaald.
Was het trouwens ook wel een beetje eens met de politie dat het enigszins onverantwoord was op die weg. Maar ja, er reed een tractor in de weg op het fietspad en ik had haast dus dacht dat ik toch wel even de rijbaan kon pakken. Helaas kwam er toen dus net politie aangereden.

Wat!? Ik zou dat uit principe aanvechten. Eigenlijk ook wat ik gedaan heb. Eerste beroep werd afgewezen omdat de OvJ meer vertrouwen had in de "ambtsedige verklaring van de verbalisant (zie bijlage)". Nou... daarin stond gewoon qua feiten mijn verhaal maar dan met meer taalfouten...

post [at] om [punt] nl heeft e.e.a. toen opgelost. Ik heb daar de algemene vraag neergelegd of het "niet lezen cq begrijpen van het beroep en het afdoen met een standaardzin" een standaard werkwijze is, uiteraard onder vermelding van mijn zaaknummer. Daarop volgde een leuke mailwisseling;

CVOM schreef:[...]
Hartelijk dank voor uw bericht. Ik heb uw bericht ontvangen via het Parket Generaal. Ik heb uw dossier bekeken met onze specialist en daarna voorgelegd aan de officier van justitie. Zij heeft uw beroep en de verklaring van de verbalisant bekeken en zij heeft aangegeven dat u gelijk heeft.

O.g.v. artikel 5 lid 4 van het RVV 1990 mogen bestuurders van fietsen op meer dan twee wielen die breder zijn dan 0,75 meter de rijbaan gebruiken. Daarbij wil ik opmerken dat u gebruik mag maken van de rijbaan en u zich af moet vragen of u buiten de bebouwde kom dat wel zou moeten doen. Onze specialist is van mening dat de agent u had kunnen bekeuren voor artikel 5 WVW vanwege de mogelijke gevaarzetting.
[...]

Coen__ schreef:[...]
Aangaande Artikel 5; dit heb ik ook destijds al besproken met de agent en de conclusie was eenvoudig; tegen een vrachtwagen leggen alle weggebruikers het af qua gewicht en qua snelheidsverschil zijn de Canta’s en landbouwvoertuigen (rijden beiden langzamer terwijl ze moeilijker in te halen zijn) een groter gevaar. Aangezien die ook geen boete voor Artikel 5 krijgen vervalt dus redelijkerwijs ook de grond om het met de velomobiel (met soortelijke en hogere snelheid) rijden op de 80 km/h weg wél te beboeten onder Artikel 5. Ik zou dan ook van u willen horen of het OM ooit een boete voor Artikel 5 aan een velomobilist op de 80 km/h weg onder vergelijkbare omstandigheden heeft weten te handhaven bij de rechter.
Dat uw specialist aangeeft dat de agent mij ‘had kunnen bekeuren voor Artikel 5’ is namelijk nogal nikszeggend. Hij [de agent] heeft mij tenslotte bekeurt (overigens zegt hij zelf dat de boete vanuit de OvJ is en dat hij slechts zijn bevindingen heeft opgeschreven!) voor RVV 1990 Hoofdstuk II Paragraaf 1 Artikel 5 Lid 1, terwijl de specialist en de OvJ nu geconcludeerd hebben dat dat ten onrechte is. Ik twijfel dus absoluut niet aan het vermogen  (‘kunnen’) van de agent om onterechte boetes uit te delen.[...]

Coen,
 
Over die gedraging (overtreding) van Johan. Op de rijbaan van een autoweg doet de breedte van een Quest niet ter zake. Bezwaar maken en in beroep gaan is dan zinloos. Dat bezwaar wordt alleen gehonoreerd als je een beschikking heb gekregen ter zake artikel 62, juncto de borden G12 en G12a RVV 1990.

Ingevolge het (verkeers)strafrecht gaan bijzondere strafbepalingen voor boven de algemene strafbepaling van bijvoorbeeld artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994. Natuurlijk kan een opsporingsambtenaar proces-verbaal opmaken voor overtreding van art. 5 WVW 1994. Maar daarin moet uitvoerig worden omschreven welke gedragingen van de verdachte heeft geleid tot gevaar of hinder dat werd veroorzaakt of kon worden veroorzaakt.

Dat zijn altijd gedragingen die buiten de normale geoorloofde gedragingen vallen. Stoppen voor een kruising, parkeren op een doorgaande weg, zelfs mijn aanwezigheid in de spits is een vorm van hinder voor het overige wegverkeer. Maar alle gedragingen die buiten de weg plaats vinden, maar op de weg gevaar of hinder veroorzaken of kunnen veroorzaken vallen wel onder artikel 5 WVW 1994. Denk aan rookoverlast, bomen kappen, schijnwerpers plaatsen, etc.

Het rijden met een VM breder dan 0,75 meter op de rijbaan, met verplicht fietspad er naast, is een geoorloofde gedraging en valt buiten de strekking van artikel 5 WVW 1994. Ik denk dan ook dat de opmerking van de specialist over het bekeuren ter zake artikel 5 WVW 1994 meer een vorm van bangmakerij is.  

Ik ben en heb ook voor anderen, vaak bezwaarschriften geschreven. Slechts twee keer zijn de bezwaren niet gehonoreerd. Het loonde toen niet de moeite om die zaken voor de rechter te brengen.
Antwoord }
Bedankt door:
#23
(05-May-2018, 04:59 PM)PietV* schreef: Coen,
 
Over die gedraging (overtreding) van Johan. Op de rijbaan van een autoweg doet de breedte van een Quest niet ter zake. Bezwaar maken en in beroep gaan is dan zinloos. Dat bezwaar wordt alleen gehonoreerd als je een beschikking heb gekregen ter zake artikel 62, juncto de borden G12 en G12a RVV 1990.

Waar schrijft hij dan dat het een autoweg was? Hij heeft het enkel over 'rijbaan'.

(05-May-2018, 04:59 PM)PietV* schreef: Ingevolge het (verkeers)strafrecht gaan bijzondere strafbepalingen voor boven de algemene strafbepaling van bijvoorbeeld artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994. Natuurlijk kan een opsporingsambtenaar proces-verbaal opmaken voor overtreding van art. 5 WVW 1994. Maar daarin moet uitvoerig worden omschreven welke gedragingen van de verdachte heeft geleid tot gevaar of hinder dat werd veroorzaakt of kon worden veroorzaakt.


Dat zijn altijd gedragingen die buiten de normale geoorloofde gedragingen vallen. Stoppen voor een kruising, parkeren op een doorgaande weg, zelfs mijn aanwezigheid in de spits is een vorm van hinder voor het overige wegverkeer. Maar alle gedragingen die buiten de weg plaats vinden, maar op de weg gevaar of hinder veroorzaken of kunnen veroorzaken vallen wel onder artikel 5 WVW 1994. Denk aan rookoverlast, bomen kappen, schijnwerpers plaatsen, etc.

Het rijden met een VM breder dan 0,75 meter op de rijbaan, met verplicht fietspad er naast, is een geoorloofde gedraging en valt buiten de strekking van artikel 5 WVW 1994. Ik denk dan ook dat de opmerking van de specialist over het bekeuren ter zake artikel 5 WVW 1994 meer een vorm van bangmakerij is. 

Daarom dat ik ook vroeg of ze zoiets ooit bij de rechter hebben kunnen volhouden. Maarja; die vraag is nooit beantwoord, net zoals de eerste vraag.

(05-May-2018, 04:59 PM)PietV* schreef: Ik ben en heb ook voor anderen, vaak bezwaarschriften geschreven. Slechts twee keer zijn de bezwaren niet gehonoreerd. Het loonde toen niet de moeite om die zaken voor de rechter te brengen.

Die van mij werd afgewezen, die van Johan ook. En dat zijn überhaupt beide boetes die nooit uitgedeeld hadden moeten worden en waarbij de verbalisant gewoon het vrijwarende artikel onder z'n neus gekregen heeft.

Maar kennelijk kun je dus ook mailen met het OM. Of wellicht kwam dat omdat mijn mailadres daar al bekend was omdat ik ze eerder op een fout van hun kant had gewezen.

Overigens, toen ik die boete kreeg... heeft de bijrijdster van die agent die de boete uitdeelde het artikel voorgelezen vanaf wetten.overheid.nl
Antwoord }
Bedankt door:


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)
Wie is online?
Momenteel 11 bezoekers online. [Complete Lijst]
» 2 leden | 9 Gasten
AvatarAvatar

Nieuwe berichten
Ritjes van Atrike
Ben je over de W...Wim -de roetsende — 09:13 PM
Ritjes van Atrike
Ben je over de Wil...Atrike — 06:00 PM
Ritjes van Atrike
Vanmorgen reed ik ...Fietsbennie — 05:04 PM
Ritjes van Atrike
Vanmorgen reed ik va...Atrike — 02:25 PM
SPAM
Is al de derde deze ...ErikvanD — 07:56 AM
SPAM
Fftty126 heeft ons g...Wim -de roetsende — 07:48 AM
Nazca Fuego with front suspension?
Do you think that th...Nino Coutinho — 04:55 PM
Vandaag ben ik blij omdat.....
Ik ben blij dat mijn...Roepers — 09:43 AM
Even an absolute beginner has to start ...
Leuk en spannend. ...Wim -de roetsende — 11:35 PM
Even an absolute beginner has to start ...
Ik snap dat je de ko...GertBr — 11:34 PM
Even an absolute beginner has to start ...
Schoenen met SPD pla...TvWijk — 09:40 PM
Railligfietsen
Nu ook op industries...Roepers — 09:29 AM
Vandaag ben ik blij omdat.....
Vandaag ben ik blij ...GertBr — 07:57 PM
Iemand ervaring met Jouta en Greenspeed?
Dat is idd wel veel ...ErikvanD — 10:35 PM
Piepen en kraken
De schokdemper is vo...ErikvanD — 10:34 PM
Piepen en kraken
Het draaipunt van de...Lopopodium — 10:21 PM
Iemand ervaring met Jouta en Greenspeed?
Huidige model is erg...Wim -de roetsende — 10:03 PM