Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hardhorende racefietsers
#27
We zijn in Nederland erg goed in het benoemen van verkeersregels en verkeerstekens. Fietspaden en fiets/bromfietspaden zijn aangeduid met de borden G11 en G12a. Bij het bord G11 is de tekst toegevoegd "verplicht" omdat we ook nog het onverplicht fietspad hebben met bord G13.

De fietsstrook is omschreven in de Begripsbepalingen van artikel 1 RVV 1990.
Fietsstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht.

De fietssuggestiestrook is wettelijk niet omschreven. Het is een strook met onderbroken strepen geworden, zonder de afbeelding van een fiets.

We hebben een grote groep manische of dwangmatige bestuurders, die niet meer kunnen anticiperen en altijd moeten voordringen zonder enige vorm van verkeersinzicht. Vaak is het gevolg dat de ingehaalde bestuurder met weinig tussenruimte wordt gepasseerd en mogelijk nog wordt "gesneden". Dat valt wel onder gevaar of hinder van artikel 5 WVW 1994.
In het "oude" RVV van 1966 was nog een "kapstokartikel 37" opgenomen. Inhalen is verboden, indien daardoor gevaar of hinder voor andere weggebruikers kan ontstaan. Is in het RVV 1990 komen te vervallen. Net als 3 andere kapstokartikelen in het "oude" RVV.
}
Bedankt door:
#28
alles op een duidelijk rijtje
https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/inf...ietspaden/

Helaas weten maar weinig berijders van fietsen met brandstofhulpmotor dat je alleen mag fietsen op fietspaden aangeduid met verkeersbord G13
}
Bedankt door:
#29
(28-Apr-2021, 08:42 AM)gideon schreef: Helaas weten maar weinig berijders van fietsen met brandstofhulpmotor dat je alleen mag fietsen op fietspaden aangeduid met verkeersbord G13

Ik neem aan dat je de aandacht wilt vestigen op de regel van artikel 5 lid 3 RVV 1990:
Fietsers mogen het onverplichte fietspad gebruiken. Bestuurders van snorfietsen uitgerust met een verbrandingsmotor mogen het onverplichte fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor.
}
Bedankt door:
#30
(28-Apr-2021, 08:42 AM)gideon schreef: https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/inf...ietspaden/

Mooi en duidelijk overzicht. Dankjewel. Ook erg goed leesbaar.

Er staat dus ook heel duidelijk in dat automobilisten niet mogen stoppen op een fietsstrook. Dus ook niet stoppen om te wachten op tegemoetkomend verkeer om rechts-/linksaf te slaan. Of om een pakketje af te leveren of om even te bellen of die in een vm rijdende gek te vertellen dat het ding levensgevaarlijk is (echt meegemaakt) of ........enz. enz.

En dan nog iets: Autobestuurders mogen de strook wel rijdend overschrijden, maar ze mogen fietsers daarbij niet hinderen.
Juist, dat bedoelde ik dus.
Wim -de roetsende

Thys 209 Rowingbike  -  Milan SL MK7  -  M5 CHR  -  M-SUB  -  VNR BT Freewheeler

}
Bedankt door:
#31
(29-Apr-2021, 06:31 AM)Wim -de roetsende schreef: Er staat dus ook heel duidelijk in dat automobilisten niet mogen stoppen op een fietsstrook. Dus ook niet stoppen om te wachten op tegemoetkomend verkeer om rechts-/linksaf te slaan.

Citaat Fietsersbond: Automobilisten hebben hier niks te zoeken. Ze mogen er niet parkeren of stoppen. Alleen de onderbroken streep mag een automobilist overschrijden, bijvoorbeeld om een parkeerplaats te bereiken, maar niet om even te stoppen, laat staan parkeren. Met de auto stoppen naast een fietsstrook (op de rijbaan van de auto) is ook niet toegestaan. Autobestuurders mogen de strook wel rijdend overschrijden, maar ze mogen fietsers daarbij niet hinderen.”

Op dit punt is de Fietsersbond niet duidelijk. In het RVV 1990 komt het woord stoppen wel voor, maar dan in de Paragraaf Verkeerslichten. Stoppen = het tot stilstand brengen. Laten stilstaan kan daar op volgen. In de Paragrafen Stilstaan en Parkeren komt het woord “stoppen” niet voor. Jammer voor die Fietsersbond.
Hoe zou je achteruit kunnen inparkeren naast een fietsstrook met onderbroken streep zonder te stoppen? Waarom mag je niet stoppen op een fietsstrook met onderbroken streep voor het laten passeren van een tegenligger? Alle gebruikelijke handelingen in het normale verkeer zijn op een fietsstrook met onderbroken streep toegestaan. Behalve het laten stilstaan of parkeren. Ook links van die streep.
(29-Apr-2021, 06:31 AM)Wim -de roetsende schreef: En dan nog iets: Autobestuurders mogen de strook wel rijdend overschrijden, maar ze mogen fietsers daarbij niet hinderen. Juist, dat bedoelde ik dus.
Fietsstroken met doorgetrokken streep mogen alleen rijdend worden overschreden door bestuurders die een fietsstrook mogen gebruiken. Die bestuurders mogen op een fietsstrook nooit onnodig worden gehinderd. De “nodige hinder” valt daar niet onder.

Hoeveel automobilisten kennen het verschil tussen een fietsstrook en een nepfietsstrook of fietssuggestiestrook?
}
Bedankt door:
#32
Voordat we in een wellus - nietus verhaal terecht komen:
Is er jurisprudentie over stoppen/stilstaan op de fietsstrook? Dat lijkt mij leidend.

Wat mij vaak gebeurd, is dat ik vlak voor een wegversmalling ingehaald wordt en dan de automobilist vervolgens op de fietsstrook gaat stilstaan omdat het tegemoetkomend verkeer eerder bij de wegversmalling is. Hinderlijk en onnodig. Ik had door kunnen fietsen en de automobilist had achter me kunnen blijven omdat hij toch moest stoppen voor de tegenligger. Zoals ik PietV begrijp is dit niet verboden; het is wel asociaal en ik moet soms vol in de remmen om niet tegen de auto aan te rijden. (Schade kan trouwens verhaald worden op de automobilist; ook al mag het. Hij is wettelijk wel verantwoordelijk; tenzij opzet aangetoond kan worden. Het is alleen gedoe.)

Niels, durf te vragen, van der Wal
}
Bedankt door:
#33
Niels,

De "wet" kent drie begrippen:
- stoppen = tot stilstand brengen voertuig;
- stilhouden = door verkeersregels of omstandigheden gedwongen het voertuig tijdelijk stil te houden.
- stil te staan = keuze van de bestuurder zijn voertuig te laten staan, anders dan parkeren.

De Fietsersbond maakte in het bewuste artikel over fietsstroken geen onderscheid en is daarom onvolledig.

Het dwangmatig inhalen kan in vele gevallen als asociaal verkeersgedrag worden aangemerkt.
Bij het botsen achterop een voertuig, zonder getuigen, is het bijna onmogelijk je schade te verhalen. Eerder betalen.

Piet, durft te antwoorden, Vis.
}
Bedankt door:
#34
(29-Apr-2021, 10:54 AM)PietV* schreef: een fietsstrook met onderbroeken streep

Hmm... Dat is nu niet echt een fraai beeld dat zich hierbij opdringt Big Grin
}
Bedankt door: Hoekie
#35
De fietsersbond is geen wettelijk orgaan; meer een politiek orgaan. Het probeert in die rol invloed uit te oefenen op de wettelijke macht. Hierom vroeg ik naar jurisprudentie; fietsers delven nog steeds het onderspit tegenover asociaal verkeersgedrag.Ook de wet staat niet stil.Niels, durf te fietsen, van der Wal
}
Bedankt door:
#36
Doelstelling Fietsersbond: De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen. Gewoon een belangenvereniging voor fietsers.

Vandaar hun stelling over fietsstroken: "Automobilisten hebben hier niks te zoeken." Maar fietsstroken maken wel deel uit van de rijbaan.

De Wet staat niet stil, maar beweegt nauwelijks. Mazen worden gedicht.
Artikel 1 Wetboek van Strafrecht:
1 Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.
2 Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast.
Wat jurisprudentie over fietsstroken: https://jure.nl/stilstaan%20fietsstrook

Fietsers komen er vaak bekaaid vanaf. De zwakkere verkeersdeelnemers. De ongevalscijfers liegen er niet om. Vele verkeersnemers rijden in leasebakken van gemiddeld meer dan 1.000 kg met kooiconstructie. Daar hebben hardhorende wielrenners ook mee te maken. Om bij het onderwerp te blijven.
}
Bedankt door:
#37
Qua fietsstroken met onderbroken streep, lijkt het me vaak zelfs veiliger als de automobilist bij rechts afslaan voorsorteert op de fietsstrook. Natuurlijk met snelheid aanpassen en richting aangeven. Hiermee voorkomt hij dat op een moment dat zijn werkdruk toch al hoog is, opeens de relatief snelle fietser hem alsnog rechts inhaalt. De fietser heeft de keuze afhankelijk van de situatie: snelheid terugnemen of de auto gewoon links inhalen.

Ik denk aan zoiets: Eindhoven-Geldropseweg in Google Streetview
}
Bedankt door:
#38
Het gaat mij vooral om links afslaande verkeersdeelnemers. 
Als ze rechts afslaan, dan kan ik er meestal wel omheen. Dat ben ik volledig met je eens. 
Maar alsjeblieft niet vlak voor een kruispunt inhalen en dan van richting veranderen, dat blijft gevaarlijk.

Zie onderstaand bericht van mij:

Citaat:Het valt misschien niet onder gevaar of hinder, maar het valt wel onder een ongelooflijk slecht, waardeloos, beroerd en belabberd verkeersinzicht als je 50m voor een kruispunt een vm inhaalt en die vervolgens gaat hinderen, omdat je niet eens een fatsoenlijke bocht naar links kunt rijden aangezien je blijkbaar eerst naar rechts moet sturen om die manoeuvre uit te voeren. We hebben het hier over een behoorlijk brede Provinciale weg. Dit is dus wel degelijk hinder.
Wim -de roetsende

Thys 209 Rowingbike  -  Milan SL MK7  -  M5 CHR  -  M-SUB  -  VNR BT Freewheeler

}
Bedankt door:
#39
Ah ja. Dat snap ik inderdaad ook niet. Over het algemeen durf ik wel te stellen dat automobilisten veel minder actief met het verkeer bezig zijn dan iedereen op een forum als dit. Nodige inhaalruimte en -snelheid worden vaak onderschat en/of beschikbare ruimte en stuurvaardigheid overschat.
}
Bedankt door: Wim -de roetsende
#40
(30-Apr-2021, 04:16 PM)Bacchus schreef:  Nodige inhaalruimte en -snelheid worden vaak onderschat en/of beschikbare ruimte en stuurvaardigheid overschat.
Fietsers worden als lastig gezien. Bewegende 'paaltjes' die je het liefts niet raakt want dat kost tijd, maar wat die fietsers willen is niet belangrijk.

En dat is Nederland waar iedere automobilist ook fietst of tenminste gefietst heeft tot hij (of zij) een rijbewijs kon halen.

En die snelle fietsers waar dit draadje eigenlijk over gaat lijken die zelfde 'fietsers zijn lastig' houding te hebben, ook al rijden ze zelf ook op twee wielen.
Voornaamste fiets(en): Carbon Strada 220  -  Whike  -  (Flevo bike, Flevo trike, beide alle wielen 20" en knik-kantel besturing, beide te koop maar hoeven niet weg.)
}
Bedankt door: PieterTrapt
#41
Bij ongelukken staat er in de krant ook (bijna) altijd:
Fietser aangereden en gewond geraakt door een auto/vrachtwagen/bus/motor/enz.

Correct zou zijn: 
Fietser is aangereden en gewond geraakt door een automobilist/chauffeur/enz.

De bestuurder van het motorvoertuig wordt ontmenselijkt door het voertuig te vermelden en daardoor is die bestuurder een soort van minder verantwoordelijk lijkt het wel. Is echt een psychologische kwestie.
Wim -de roetsende

Thys 209 Rowingbike  -  Milan SL MK7  -  M5 CHR  -  M-SUB  -  VNR BT Freewheeler

}
Bedankt door:
#42
(30-Apr-2021, 06:52 PM)Willeke_IGKT schreef:
(30-Apr-2021, 04:16 PM)Bacchus schreef: Nodige inhaalruimte en -snelheid worden vaak onderschat en/of beschikbare ruimte en stuurvaardigheid overschat.
Fietsers worden als lastig gezien. Bewegende 'paaltjes' die je het liefst niet raakt want dat kost tijd, maar wat die fietsers willen is niet belangrijk. En die snelle fietsers waar dit draadje eigenlijk over gaat lijken die zelfde 'fietsers zijn lastig' houding te hebben, ook al rijden ze zelf ook op twee wielen.
Elke categorie weggebruikers ziet de andere categorieën als lastig. Vooral op de wegen met een mix van zwakkere en sterkere weggebruikers. Onderling vind elke categorie weggebruikers de ander lastig wanneer de snelheidsverschillen toenemen en dus met conflictsituatie zich kunnen voordoen. Hierbij kunnen wielrenners en ligfietsers in een adem worden genoemd. Ligfietsers wat minder omdat het aantal veel geringer is. De laatste jaren neemt het aantal dodelijke ongevallen met fietsers toe. In 2020 38% of 229 doden onder de verkeersdoden waren fietsers.
In de loop van de jaren is de hufterigheid onder alle categorieën weggebruikers ook toegenomen. Ook onder de ligfietsers. Die zijn geen uitzondering. Die kunnen de hand in eigen boezem steken.
https://psychologie.startpagina.nl/forum...ig-gedrag/
Wij, ligfietsers, moeten vaker de schouders ophalen en meer zaken tolereren. Ergernis treft alleen jezelf. Daar zul je voortdurend mee moeten leven. Dat is compleet verspilde energie. Past niet in een gezonde leefwijze.
(30-Apr-2021, 08:02 PM)Wim -de roetsende schreef: Bij ongelukken staat er in de krant ook (bijna) altijd:
Fietser aangereden en gewond geraakt door een auto/vrachtwagen/bus/motor/enz.
Correct zou zijn: 
Fietser is aangereden en gewond geraakt door een automobilist/chauffeur/enz.
De bestuurder van het motorvoertuig wordt ontmenselijkt door het voertuig te vermelden en daardoor is die bestuurder een soort van minder verantwoordelijk lijkt het wel. Is echt een psychologische kwestie.
Daar kun je over twisten. De onbeschermde fietser wordt in alle gevallen geraakt, geschept of overreden door het voertuig en nooit door de bestuurder zelf, die zich binnen de beschermende kooiconstructie van zijn voertuig bevindt. Vaak volgt de zin dat de automobilist geen voorrang verleende etc.
}
Bedankt door:
#43
Daar kun je over twisten. De onbeschermde fietser wordt in alle gevallen geraakt, geschept of overreden door het voertuig en nooit door de bestuurder zelf, die zich binnen de beschermende kooiconstructie van zijn voertuig bevindt. Vaak volgt de zin dat de automobilist geen voorrang verleende etc.

wel degelijk gebruikt de automobilist zijn auto als wapen,
wel degelijk gebruikt de automobilist zijn auto als schep,
wel degelijk gebruikt de automobilist zijn auto als tank,
dit noem je verkeersgeweld.

Kom niet aan met hier kun je over twisten; dit is strafbaar maar wordt nauwelijks bestraft.

Niels, boem is ho, van der Wal
}
Bedankt door: PieterTrapt
#44
Als ik met mijn fiets tegen een overstekende kleuter rijdt, dan staat er vast niet de volgende dag in de krant dat het kind is aangereden door een fiets  Dodgy 

Dan staat er zelfs expliciet bij: 'door een Ligfietser in een bananenfiets'  Angry 

Waarom er in de krant altijd vermeld moet worden dat het om een ligfietser gaat of een fietser op een ligfiets is mij ook een raadsel.
Wim -de roetsende

Thys 209 Rowingbike  -  Milan SL MK7  -  M5 CHR  -  M-SUB  -  VNR BT Freewheeler

}
Bedankt door:
#45
(01-May-2021, 12:05 PM)Niels van der Wal schreef: Daar kun je over twisten. De onbeschermde fietser wordt in alle gevallen geraakt, geschept of overreden door het voertuig en nooit door de bestuurder zelf, die zich binnen de beschermende kooiconstructie van zijn voertuig bevindt. Vaak volgt de zin dat de automobilist geen voorrang verleende etc.

wel degelijk gebruikt de automobilist zijn auto als wapen,
wel degelijk gebruikt de automobilist zijn auto als schep,
wel degelijk gebruikt de automobilist zijn auto als tank,
dit noem je verkeersgeweld.

Kom niet aan met hier kun je over twisten; dit is strafbaar maar wordt nauwelijks bestraft.

Niels, boem is ho, van der Wal
We dwalen af van het onderwerp en we willen geen spoken gaan zien. Ben voor wat betreft de term "strafbaar" het niet met je eens. Om strafbaar te zijn zoals jij het probeert voor te stellen raakt kant nog wal. Of jij moet elke automobilist zien als een medeweggebruiker met opzet als oogmerk. Onzin!

Om strafbaar te zijn als bestuurder van een voertuig moet er sprake zijn van het volgende. 
-  geen schuld of opzet (wetsdelicten)
-  onbewuste schuld
-  bewuste schuld
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-  voorwaardelijke opzet
-  opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn
-  opzet als noodzakelijkheidsbewustzijn
-  opzet als oogmerk

"een ieder heeft in gelijk mate aanspraak op een veilig gebruik van de weg" Dat is het enige recht wat de weggebruiker krijgt. De rest zijn plichten. Voorrang wordt je verleend. Zo ook de vrije doorgang. Krijg je die niet dan moet je desnoods stoppen. Ook als het te druk is en je wordt opgehouden. Dan heb je de plicht je snelheid tijdig aan te passen aan het overig (fiets)verkeer. Een velomobiel is geen tank, die de medeweggebruiker kan raken, scheppen en schuiven als een bulldozer. Dan komt er in de krant te staan dat het een "banaanfiets" was. Daarvan is bekend dat die soort ligfietsers bijna altijd hard rijden.

Piet, met beide benen op de grond, Vis
}
Bedankt door:
#46
Vanuit mijn juridische kennis, opzet zit tussen de oren van de bestuurder, dat is echt heel lastig aan te tonen en wordt daarom zelden bestraft. Ook de belevenis van de opzet zit tussen de oren aan de andere kant. Dat sommige medeweggebruikers erg onoplettend zijn, de afmetingen van hun voertuig slecht kunnen inschatten, soms denken dat het nog wel past terwijl het echt niet past, het is allemaal in de juridische zin geen bewuste opzet. Zelfs als iemand echt expres zijn best doet om jou aan te rijden met zijn auto is het nog erg lastig om dat aan te tonen.

En dan zijn we weer terug bij het thema, de hardhorende racefietsers die maar niet aan de kant gaan, voor die snelle velomobiel terwijl ze jou toch echt best wel konden horen, de onoplettende E bikers die met zijn twee wel heel erg veel ruimte nodig hebben en enorm traag reageren, de snelle velomobilist die met een zeer hoog snelheidsverschil langs de andere fietsers wil, een schande is het.

Ik heb zelf een velomobiel ongeluk gehad doordat ik me niet voor kon stellen dat de e bikers die me tegemoet kwamen op een 2 richtingen fietspad me niet zagen. Er was verder behalve wat gras van 10cm langs de weg niets wat hun zicht 200 meter in mijn richting blokkeerde. Fietser 2 reed vol op mijn weghelft. Roepen en bellen had geen zin. Kennelijk keken ze ook niet voor zich uit. Tegen de tijd dat dit bij me doordrong had ik nog twee opties. Er met 38 km/h vol op rijden of uitwijken in de berm. Dat koste me 5 gebroken ribben en een kapotte fiets. Niet te verhalen vermoedelijk wat er was immers geen botsing.

Ik denk niet dat ik een volgende keer weer uitwijk. Toeteren en remmen doe ik wel.

Groeten, Jeroen
}
Bedankt door: Hoekie
#47
Je schetst waar mijn probleem zit met het huidige recht: Om iets strafbaar tel laten zijn moet je het aantonen. Dit is volkome terecht; maar in het verkeer blijkt aantonen zeer lastig dus is veel niet strafbaar.
Dit is gevaarlijk en dit gevaar treft kwetsbare weggebruikers.De wet is er om voor veiligheid te zorgen en niet het recht van de sterkste te laten prevaleren. Het is nu onveilig op de weg en de sterkste prevaleert weer vaker. In mijn ogen schiet het recht te kort.
En ja, dit gaat over auto versus fietsers, voetgangers en kinderen.Hardhorende racefietsers en langszoevende velomobielen zij n soms zeer ergerniswekkend; maar bijna nooit dodelijk. Je doet je best om het ergste te vermijden en ik voel hierin mee met Jeroen, die slachtoffer is van dit morele uitgangspunt.Niels, het mag anders, van der Wal
}
Bedankt door:
#48
Een camera op de fiets, helpt bij ongelukken wellicht? Weet niet of die juridisch gezien ook echt worden meegenomen bij een bewijsvoering van schuld of onschuld.
}
Bedankt door:
#49
Niels,

Het gaat niet alleen om de overtreding van de wet, maar om de opsporing en de vervolging van een strafbaar feit. De rechter zal moeten oordelen of ter terechtzitting wettig en overtuigend bewijs wordt bewezen. Wordt het waargenomen door een opsporingsambtenaar, die een ambtsedig proces-verbaal op maakt, of wordt aangifte gedaan door de benadeelde met tenminste een getuige die het strafbare feit goed heeft waargenomen. Aanrijdingsschade en sporen op de weg is aanvullend bewijs. Net als letsel en camerabeelden.

De basis in de Wegenverkeerswetgeving is het veiligheidsbeginsel en het vlotheidsbeginsel, waarbij veiligheid altijd voor vlotheid gaat. Grote snelheidsverschillen tussen weggebruikers onderling is een bron van ergernis en leveren altijd conflictsituaties op. Al geruime tijd wordt gesproken over een maximumsnelheid op fiets- en fiets/bromfietspaden. Maximaal 40 km/h buiten de bebouwde kom en 30 km/h binnen die kom.

Er gebeuren veel ongevallen op fiets- en fiets/bromfietspaden met wielrenners, waaronder snelle velomobilisten. Jaarlijks ook met dodelijk letsel, maar gelukkig meestal niet dodelijk.
Wielrennen is anno 2020 een van de meest onveilige, zo niet de onveiligste, sport die er is. Maar vrijwel iedereen lijkt dat te accepteren. Het is alsof het erbij hoort, de doden en gewonden.
https://www.parool.nl/sport/het-gevaar-i...~bd709d00/
}
Bedankt door:
#50
Zoals ik al schreef:
De wet is onvoldoende in staat om in de huidige vorm veiligheid te bieden. Veelal omdat de uitvoering ligt bij instanties die onvoldoende capaciteit en/of andere belangen hebben. Dit gaat zowel over curatie als over preventie. De wet in onvoldoende in staat om dit te veranderen, waardoor het gevaar en de doden acceptabel moeten zijn.

Niels, to be, van der wal
}
Bedankt door:
#51
Niels,

Het ligt aan de falende mens. Het verkeer is opgebouwd uit drie factoren, te weten:
- het voertuig.
- de omgeving.
- de mens.
Welk ongeval je ook bekijkt, het komt altijd neer op een fout van een van deze drie factoren. Helaas moet daarbij gesteld worden, dat in ongeveer 95 % van de ongevallen de factor mens de oorzaak is. In ongeveer 3 % speelt het voertuig een rol, terwijl het in 2 % aan de weg ligt.
https://infopolitie.nl/index.php/verkeer...-inleiding
Met wetgeving is prima veiligheid te bieden, maar wij Nederlanders maken zelf welk uit wat goed voor ons is. Preventief ligt dan het balletje bij de uitvoerende macht en als die functioneert ligt het balletje bij de rechtelijke macht.

Snelheid is vaak de belangrijkste factor. Het wordt tijd dat de wielrenners onder de ligfietsers wat meer leren anticiperen. Eerder de pedalen laten rusten en eerder in de remmen gaan. Je moet je helemaal zen gaan voelen in je velomobiel.  In het verkeer kennen we alleen maar plichten en geen rechten. Rechten worden verleend door je medeweggebruikers.

Hoe langer de rit duurt hoe langer je kunt genieten. Wink
}
Bedankt door:
#52
Het is nalatigheid van de uitvoerende macht en de onmacht van de wetgevende macht hen daarop te kunnen aanspreken.

Het recht is een deel; niet absoluut. Als fietser heb ik te maken met het recht en  de uitvoering maar maak er geen deel van uit. Je hebt wel invloed op de wetgevende macht en de uitvoerende macht; dat maakt de fietsersbond politiek.

Niels, full stop, van der wal

(06-May-2021, 08:25 AM)PietV* schreef: Niels,

Het ligt aan de falende mens. Het verkeer is opgebouwd uit drie factoren, te weten:
- het voertuig.
- de omgeving.
- de mens.
Welk ongeval je ook bekijkt, het komt altijd neer op een fout van een van deze drie factoren. Helaas moet daarbij gesteld worden, dat in ongeveer 95 % van de ongevallen de factor mens de oorzaak is. In ongeveer 3 % speelt het voertuig een rol, terwijl het in 2 % aan de weg ligt.
https://infopolitie.nl/index.php/verkeer...-inleiding
Met wetgeving is prima veiligheid te bieden, maar wij Nederlanders maken zelf welk uit wat goed voor ons is. Preventief ligt dan het balletje bij de uitvoerende macht en als die functioneert ligt het balletje bij de rechtelijke macht.

Snelheid is vaak de belangrijkste factor. Het wordt tijd dat de wielrenners onder de ligfietsers wat meer leren anticiperen. Eerder de pedalen laten rusten en eerder in de remmen gaan. Je moet je helemaal zen gaan voelen in je velomobiel.  In het verkeer kennen we alleen maar plichten en geen rechten. Rechten worden verleend door je medeweggebruikers.

Hoe langer de rit duurt hoe langer je kunt genieten. Wink
}
Bedankt door:


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)
Welkom
Je moet jezelf aanmelden voor je een bericht kunt plaatsen.

Gebruikersnaam:


Wachtwoord:

Nieuwe berichten
Met vallen en opstaan
Je vergeet dat hij n...Wim -de roetsende — 06:40 PM
Met vallen en opstaan
Ook met rechtzitte...ZoefZoef — 06:19 PM
Met vallen en opstaan
Ik verwacht ook niet...Hardloper — 06:13 PM
Korte(re) cranks
Wat voor merken/ t...Willeke_IGKT — 03:54 PM
Met vallen en opstaan
Ook met rechtzitte...Wim -de roetsende — 03:40 PM
velomobileworld.com
Als je een bepaald v...Josligfiets — 03:24 PM
Korte(re) cranks
Wat voor merken/ t...Josligfiets — 03:20 PM
Met vallen en opstaan
Ook met rechtzitten ...Hardloper — 03:13 PM
Met vallen en opstaan
Iedereen heeft een v...Wim -de roetsende — 02:27 PM
Met vallen en opstaan
Zoals o.a. Wim sugge...Hardloper — 02:12 PM
Korte(re) cranks
Wat voor merken/ typ...melle z — 02:06 PM
velomobileworld.com
De prijzen van de vm...Wim -de roetsende — 12:20 PM
Vraag: versnellingsverhoudingen
Mijn fietsen hebben...Tijanus — 12:16 PM
velomobileworld.com
Ik keek net op de ...Hardloper — 11:51 AM
Korte(re) cranks
Nieuw gekocht op Kle...Josligfiets — 10:15 AM
Korte(re) cranks
Ik heb de mijne bij ...Willeke_IGKT — 10:03 AM
Korte(re) cranks
Waar kopen jullie ko...melle z — 09:15 AM