Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[split] Aansprakelijkheid en fietsen (was fietspad)
#1
(01-Dec-2021, 08:34 PM)Niels van der Wal schreef:
(01-Dec-2021, 04:39 PM)berth9999 schreef:
[quote="Hoekie" pid='18504' dateline='1638368253']
Overhoop gereden? Klinkt niet best.

Misschien druk ik me te sterk uit. Sleutelbeen en meerdere ribben gebroken.
Dat is toch redelijk overhoop. Geheeld? Nog gevolgen?
Voor een ongeval 3 jaar terug gebruik ik zelf de zegswijze: Geramd.
Ik ben op de fietssnelweg Nijmegen-Arnhem van het fietspad af geramd. Fysiek wat schrammen; de Quest totall-loss.
Ik had voorrang, aangegeven met haaientanden. Vrij zicht naar alle kanten op deze haakse kruising.
Als 'zwakke verkeersdeelnemer' had ik recht op volledige vergoeding van de materiële schade, de kosten van weghalen en terugbrengen vergoed, de kosten van vervangend vervoer vergoed (velomobiel via intercitybike) smartengeld en de volledige kosten van de (letselschade)advocaat. Laat je dus niet afschepen met: 'het was jou fout'. Ook als het verkeerstechnisch je fout is heb je recht op schadevergoeding; je bent nl de zwakke verkeersdeelnemer. Neem een foto, noteer minimaal kentekenplaat en naam en neem na het ongeval contact op met een letselschade-advocaat.
Ook op fietspaden ben je niet gevrijwaard.

Niels, ervaringsdeskundige, van der Wal
Toch enige nuance op dit bericht van een ervaringsdeskundige. "Ik had voorrang" kent de Wegenverkeerswet niet. Hoogstens dat aan jou voorrang moest worden verleend.

Als een bestuurder van motorrijtuig bij een ongeval betrokken raakt waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of - indien er een houder van het motorrijtuig is - de houder verplicht om die schade te vergoeden,
tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.
Dan wordt de schade niet vergoed.
Dus wangedrag en grove onvoorzichtigheid van fietsers valt buiten deze regeling.

Deze regeling is ook niet van toepassing ten aanzien van schade, door een motorrijtuig toegebracht aan loslopende dieren, aan een ander motorrijtuig in beweging of aan personen en zaken die daarmee worden vervoerd.
Dus speedpedelecs en niet begrensde elektrisch ondersteunde velomobielen vallen zo wie zo buiten de regeling.

Als de eigenaar of houder die het motorrijtuig niet zelf bestuurt, is aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij dat motorrijtuig doet of laat rijden.
Antwoord }
Bedankt door:
#2
Als een bestuurder van motorrijtuig bij een ongeval betrokken raakt waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of - indien er een houder van het motorrijtuig is - de houder verplicht om die schade te vergoeden,

tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.

Dan wordt de schade niet vergoed.

Dus wangedrag en grove onvoorzichtigheid van fietsers valt buiten deze regeling.

Wangedrag en grove onvoorzichtigheid moet aangetoond worden. In de praktijk is dit lastig tot onmogelijk. De schadevergoeding is hierdoor minimaal 50% voor immateriële schade. Of de materiële schade ook minimaal 50% is, of altijd 100% weet ik niet zeker.

Het voordeligst is overigens geen ongeval.

Niels, boem is ho, van der Wal
Antwoord }
Bedankt door:
#3
Als beroep op overmacht wordt aangetoond vervalt het recht om de schade vergoed te krijgen. Een duidelijk regel. Dus maximaal 0%.
Wat verzekeringsmaatschappijen doen bij een beroep op schadeverhaal hangt van vele factoren af. Bijvoorbeeld de hoogte van het schadebedrag is aanmerkelijk kleiner dan de kosten voor een civiele procedure of er wordt een schikking getroffen.

Wangedrag en grove onvoorzichtigheid = bewuste schuld. En dat kan worden bewezen door feiten en omstandigheden of getuigen.
Antwoord }
Bedankt door:
#4
Als je bijvoorbeeld je fiets voor een passerende auto gooit en daarna de schade gaat claimen  Rolleyes
Wim -de roetsende

Thys 209 Rowingbike  -  Milan SL MK7  -  M5 CHR  -  M-SUB  -  VNR BT Freewheeler

Antwoord }
Bedankt door:
#5
(05-Dec-2021, 09:14 AM)Wim -de roetsende schreef: Als je bijvoorbeeld je fiets voor een passerende auto gooit en daarna de schade gaat claimen  Rolleyes

Hoeveel ligfietsers doen dit?

Waar grove schuld of opzet niet om gaat is een eventueel gemaakte verkeersovertreding.
Automobiisten zeggen vaak: 'Het was jou schuld', maar zelfs bij verkeerstechnische schuld zijn zij verantwoordelijk voor schade. Hierom valt gemotoriseerd verkeer onder de noemer: 'sterke verkeersdeelnemer' en is gemotoriseerd verkeer verplicht verzekerd.

Bij een aanrijding met schade neem contact op met een letselschade-advocaat. Het is zijn vak en kan je snel uitleggen wat er onder schade valt en wat de verwachting is. Meestal zijn de juridische kosten volledig gedekt door de verzekeraar van 'sterke' verkeersdeelnemer.

Niels, ervaringsdeskundige, van der Wal
Antwoord }
Bedankt door: PietV* , Hoekie
#6
Artikel 185 WVW 1994 is bijzonder civiel recht dat is ingevoerd in het bijzonder strafrecht wat de Wegenverkeerswet 1994 feitelijk is. Wanneer een bestuurder van een motorrijtuig bij een ongeval betrokken raakt zal hij of zij verantwoordelijk worden gehouden voor de schade aan een ander toegebracht. Uitgezonderd van schade, door een motorrijtuig toegebracht aan loslopende dieren, aan een ander motorrijtuig in beweging of aan personen en zaken die daarmee worden vervoerd.

Het juridisch "voordeel" voor de verkeersdeelnemers die geen motorrijtuig besturen is, dat de eigenaar, houder van het motorrijtuig of de opdrachtgever voor de bestuurder, moet bewijzen dat het ongeval is te wijten aan overmacht. De zogenaamde omgekeerde bewijslast.

Ook bij een verkeersovertreding van de "zwakkere verkeersdeelnemer" zal bewezen moeten worden dat de bestuurder van het motorrijtuig alles heeft gedaan om een ongeval te voorkomen. Maar dat je altijd je schade krijgt vergoed is niet juist. Ook overmacht wordt bewezen verklaard.
Antwoord }
Bedankt door:
#7
(05-Dec-2021, 11:42 AM)PietV* schreef: Artikel 185 WVW 1994 is bijzonder civiel recht dat is ingevoerd in het bijzonder strafrecht wat de Wegenverkeerswet 1994 feitelijk is. Wanneer een bestuurder van een motorrijtuig bij een ongeval betrokken raakt zal hij of zij verantwoordelijk worden gehouden voor de schade aan een ander toegebracht. Uitgezonderd van schade, door een motorrijtuig toegebracht aan loslopende dieren, aan een ander motorrijtuig in beweging of aan personen en zaken die daarmee worden vervoerd.

Het juridisch "voordeel" voor de verkeersdeelnemers die geen motorrijtuig besturen is, dat de eigenaar, houder van het motorrijtuig of de opdrachtgever voor de bestuurder, moet bewijzen dat het ongeval is te wijten aan overmacht. De zogenaamde omgekeerde bewijslast.

Ook bij een verkeersovertreding van de "zwakkere verkeersdeelnemer" zal bewezen moeten worden dat de bestuurder van het motorrijtuig alles heeft gedaan om een ongeval te voorkomen. Maar dat je altijd je schade krijgt vergoed is niet juist. Ook overmacht wordt bewezen verklaard.

Je doet aan bangmakerij.
Veel fietsers die schade hebben nemen geen vervolgstappen uit angst.
Angst om in het ongelijk gesteld te worden.
Angst voor de kosten.
De angst iets verkeerds gedaan te hebben door een verkeersovertreding te maken.

Helaas komen automobilisten er mee weg door zich te beroepen op overmacht (de zon stond laag) wat vaak gedaan wordt; vaak als de snelheid en rijgedrag niet aangepast is aan de omstandigheden. Dit laatste kan vaak ook niet bewezen worden, maar de twijfel is er waardoor de verantwoordelijkheid vervalt.

De oorsprong in fietspaden ligt in deze wet (omgekeerde bewijslast), omdat ook gemeentes een verantwoordelijkheid in weginrichting hebben voor al hun inwoners.

Lees:het recht van de snelste.


Niels, vetergang, van der Wal
Antwoord }
Bedankt door: Hoekie , Wim -de roetsende , 365cycle
#8
(01-Dec-2021, 08:34 PM)Niels van der Wal schreef: Ik had voorrang, aangegeven met haaientanden.
Als 'zwakke verkeersdeelnemer' had ik recht op volledige vergoeding van de materiële schade, de kosten van weghalen en terugbrengen vergoed, de kosten van vervangend vervoer vergoed (velomobiel via intercitybike) smartengeld en de volledige kosten van de (letselschade)advocaat.
Als je dit schrijft vraagt dat om een nuance. Dat heeft niets met bangmakerij te maken. Ik heb in mijn werkzame leven, vanaf 1978 advies gegeven aan fietsslachtoffers of hun ouders, vooral bij scholieren, betrokken bij een aanrijding.
Veelal schreef de verzekeringsagent van de gezins-WA een kort bericht betreffende aansprakelijkheid aan de verzekeraar van de auto en schade werd geregeld. Daar was geen schadeadvocaat voor nodig. Ik ken ook ouders die dat zelf hebben geregeld. Fiets, kleding en letsel werden volledig vergoed.

Maar absoluut recht op schadevergoeding is er niet. Dat is een te rooskleurige voorstelling van zaken en daar heeft niemand wat aan. Wanneer een automobilist door de "zwakkere verkeersdeelnemer" in een situatie van overmacht wordt gebracht, dus een aanrijding in de gegeven omstandigheden niet meer kan voorkomen, vervalt het recht op schadevergoeding.

De realist Piet.
Antwoord }
Bedankt door:
#9
[/quote]

(05-Dec-2021, 03:16 PM)PietV* schreef:

(01-Dec-2021, 08:34 PM)Niels van der Wal schreef:

Ik had voorrang, aangegeven met haaientanden.

Als 'zwakke verkeersdeelnemer' had ik recht op volledige vergoeding van de materiële schade, de kosten van weghalen en terugbrengen vergoed, de kosten van vervangend vervoer vergoed (velomobiel via intercitybike) smartengeld en de volledige kosten van de (letselschade)advocaat.


Als je dit schrijft vraagt dat om een nuance. Dat heeft niets met bangmakerij te maken. Ik heb in mijn werkzame leven, vanaf 1978 advies gegeven aan fietsslachtoffers of hun ouders, vooral bij scholieren, betrokken bij een aanrijding.

Veelal schreef de verzekeringsagent van de gezins-WA een kort bericht betreffende aansprakelijkheid aan de verzekeraar van de auto en schade werd geregeld. Daar was geen schadeadvocaat voor nodig. Ik ken ook ouders die dat zelf hebben geregeld. Fiets, kleding en letsel werden volledig vergoed.Maar absoluut recht op schadevergoeding is er niet. Dat is een te rooskleurige voorstelling van zaken en daar heeft niemand wat aan. Wanneer een automobilist door de "zwakkere verkeersdeelnemer" in een situatie van overmacht wordt gebracht, dus een aanrijding in de gegeven omstandigheden niet meer kan voorkomen, vervalt het recht op schadevergoeding.De realist Piet.Mijn ervaring met schadevergoeding was, dat de verzekeraar zich onder het betalen van de schade uit probeert te wurmen door formele procedures te volgen en je daar als leek in te laten verdwalen.
10 jaar terug werd mijn geparkeerde ligfiets totalloss gereden door een auto die wel op een helling maar niet op de handrem stond. Het terras zat vol getuige; de bestuurster werd na 20 minuten binnen gevonden waarop de net gearriveerde politie besloot dat we het verder zonder assistentie konden regelen.
De verzekeraar stelde de dagwaarde te laag.
Een beroep van mij bij het KIVID leverde een dik pakket van papier (ongeveer 50 pagina's) op, met ondoorgrondelijke juridische tekst.
Zonder inhoudelijk argument werd ik door het KIVID in het ongelijk gesteld.

Dit hele proces koste mij veel tijd, frustratie en gaf mij het gevoel in mijn recht te staan, maar het niet goed gedaan te hebben.

Het inschakelen van een advocaat nadat een SUV van achteren over me heen probeerde te rijden gaf me deze kopzorgen niet en er bleek veel meer vergoed te worden dan alleen de materiële schade. nl:
Smartengeld
Ophaal en wegbreng kosten van de fiets
De kosten van vervangend vervoer (een velomobiel via Velomobiel.nl)
Waarschijnlijk waren ook thuisbrengkosten vergoed; ik werd opgehaald door iemand die vlakbij woonde.

Ik schrijf over bangmakerij omdat je schets waarop je allemaal geen recht kan hebben, maar niet schetst waar je wel recht op kan hebben. De nuance die ik hierbij mis is de nuance van hoe vaak dit speelt. Waarschijnlijk speelt het veel vaker dat mensen te weinig claimen dan dat mensen iets onnodig claimen. Om, dit te ondervangen heb je advocaten.


Niels, geen jurist, van der Wal
Antwoord }
Bedankt door: 365cycle
#10
(01-Dec-2021, 10:03 AM)Roepers schreef: Elke posting hierna in dit draadje die niet over fietspaden gaat verwijder ik. Blijkbaar is een vriendelijk verzoek niet duidelijk genoeg.

Volgens mij zijn 'ze' je aan het uitdagen!
Antwoord }
Bedankt door: Roepers
#11
(05-Dec-2021, 05:27 PM)Lopopodium schreef:
(01-Dec-2021, 10:03 AM)Roepers schreef: Elke posting hierna  in dit draadje die niet over fietspaden gaat verwijder ik. Blijkbaar is een vriendelijk verzoek niet duidelijk genoeg.

Volgens mij zijn 'ze' je aan het uitdagen!

Het is geen uitdagen; ook dit draadje had een link naar fietspaden; nl dat je er niet veilig bent en ook hier geconfronteerd kan worden met schade en de juridische gevolgen,l
Dit is nu echter wel van het onderwerp fietspaden af.
Wat mij betreft beëindigen we deze gedachtewisseling; mocht hij voorgezet gaan worden het verzoek een nieuw draadje hiervoor te openen.

Niels, indikken, van der Wal
Antwoord }
Bedankt door:
#12
(05-Dec-2021, 05:27 PM)Lopopodium schreef:
(01-Dec-2021, 10:03 AM)Roepers schreef: Elke posting hierna  in dit draadje die niet over fietspaden gaat verwijder ik. Blijkbaar is een vriendelijk verzoek niet duidelijk genoeg.

Volgens mij zijn 'ze' je aan het uitdagen!

Handschoen opgenomen. Ik heb het maar gesplitst.

Groet,

Marco
Antwoord }
Bedankt door: Hoekie , Wim -de roetsende , 365cycle
#13
(05-Dec-2021, 03:27 PM)Niels van der Wal schreef: Mijn ervaring met schadevergoeding was, dat de verzekeraar zich onder het betalen van de schade uit probeert te wurmen door formele procedures te volgen en je daar als leek in te laten verdwalen.
Dat niet alleen. Bij een aanrijding in de auto probeerde de verzekeraar van de tegenpartij ook op gedeelde schuld uit te komen, tot ik op m'n dashcamfilmpje wees. Als het even kan, komen ze er graag onderuit. Ik heb de indruk dat de verzekeraars daarin ook verharden. Heb mezelf maar weer beter beschermd met rechtsbijstandverzekering.
Antwoord }
Bedankt door:
#14
(06-Dec-2021, 11:50 AM)365cycle schreef:
(05-Dec-2021, 03:27 PM)Niels van der Wal schreef: Mijn ervaring met schadevergoeding was, dat de verzekeraar zich onder het betalen van de schade uit probeert te wurmen door formele procedures te volgen en je daar als leek in te laten verdwalen.
Dat niet alleen. Bij een recente aanrijding in de auto probeerde de verzekeraar van de tegenpartij ook op gedeelde schuld uit te komen, tot ik op m'n dashcamfilmpje wees. Als het even kan, komen ze er graag onderuit. Ik heb de indruk dat de verzekeraars daarin ook verharden. Heb mezelf maar weer beter beschermd met rechtsbijstandverzekering.

Dit is precies de reden dat ik adviseer om deskundige hulp in te schakelen.
Verzekeraars maken er ge/misbruik van dat ze met een leek van doen hebben, om zo onder de wettelijke betaalplicht uit te komen.
De meeste mensen zijn onvoldoende of niet juridisch onderlegd.
De meeste mensen hebben geen juridisch onderlegde kennissen in hun adressenboek.
De meeste mensen hebben het idee dat zelf onvoldoende opgelet hebben en hierom verantwoordelijk zijn voor de schade.
De meeste mensen denken dat een advocaat hen klauwen met geld gaat kosten.

Oftewel:
Heb je schade en wil je het verhalen: neem contact op met een letselschade-advocaat, vraag naar de mogelijkheden en naar de kosten en neem dan de beslissing hier gebruik van te maken of niet.

Extra noot: Een verzekeraar heeft na het vaststellen van de schade nog een lange termijn (maanden) om tot uitbetaling over te gaan. Soms wordt er gebruik gemaakt van deze termijn om een lager bedrag uit te keren; maar dan direct. Als je reservegeld hebt kun je alvast opdracht geven voor reparatie/vervanging en ben je niet afhankelijk van de uitbetalingstermijn. Ligfietsbouwers kennen meestal deze wereld. Als de schade is vastgesteld zijn zij vaak bereid alvast hun ding te doen en te wachten met de betaling totdat de verzekeraar heeft uitgekeerd. Overleg dit wel vooraf:-)

Niels, keuzes, van der Wal
Antwoord }
Bedankt door: 365cycle , berth9999 , Hoekie


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)
Welkom
Je moet jezelf aanmelden voor je een bericht kunt plaatsen.

Gebruikersnaam:


Wachtwoord:

Nieuwe berichten
Vandaag ben ik niet blij omdat.....
@ZoefZoef, Ik zie ...ZoefZoef — 12:16 PM
Zonder inklikken/schoenplaatjes in een ...
Ik had pedalen met...Bacchus — 11:52 AM
20" glasvezel Quest vs Carbon
het zadel (dat laa...Bacchus — 11:44 AM
Kramp in kleine tenen tijdens fietsen
Gewone pedalen monte...martinus — 11:27 AM
Zonder inklikken/schoenplaatjes in een ...
Gebruik de Shimano P...martinus — 11:08 AM
Zonder inklikken/schoenplaatjes in een ...
Heb je daar ervarin...Gideonaut — 11:05 AM
Zonder inklikken/schoenplaatjes in een ...
Hoekie, spd hoeven d...Willeke_IGKT — 10:54 AM
Zonder inklikken/schoenplaatjes in een ...
Is Magped geen opt...Hoekie — 10:43 AM
Vandaag ben ik niet blij omdat.....
@ZoefZoef, Ik zie ...Willeke_IGKT — 10:42 AM
Kramp in kleine tenen tijdens fietsen
Ik heb sinds een wee...bucovaina — 10:37 AM
Vandaag ben ik niet blij omdat.....
Gisteren op pad ge...Wim -de roetsende — 10:32 AM
Vandaag ben ik niet blij omdat.....
Gisteren op pad gewe...ZoefZoef — 10:21 AM
Zonder inklikken/schoenplaatjes in een ...
Is Magped geen optie...Gideonaut — 10:15 AM
Zonder inklikken/schoenplaatjes in een ...
Combi pedalen. Inkli...ZoefZoef — 09:35 AM
20" glasvezel Quest vs Carbon
En ik heb nu in mi...Wim -de roetsende — 08:59 AM
20" glasvezel Quest vs Carbon
Nou ja ik heb toch v...Veloquest — 03:44 AM
Zonder inklikken/schoenplaatjes in een ...
Ik had pedalen met s...Willeke_IGKT — 10:57 PM