Waardering:
  • 1 stemmen - gemiddelde waardering is 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Maximumsnelheid fietsers
#1
Er wordt vaak geschreven over de wettelijke maximumsnelheid van fietsers en menigeen denkt dat voor fietsers geen maximumsnelheid geldt. Maar fietsers zijn ook gehouden aan maximum snelheden. Niet in vele gevallen, maar toch.

Het lijkt wat ingewikkeld of moeilijk, maar de basis ligt in het algemeen strafrecht. Samenloop van strafbare feiten. Dat geldt ook voor verkeersovertredingen.
Artikel 55 van het Wetboek van Strafrecht stelt:
Lid 1. Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.
Lid 2. Indien voor een feit dat in een algemene strafbepaling valt een bijzondere strafbepaling bestaat, komt deze alleen in aanmerking.

Straffen in de Wegenverkeerswetgeving:
Artikel 5 WVW 1994 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
Artikelen in het RVV 1990. het bepaalde krachtens deze Wegenverkeerswet, voor zover die overtreding uitdrukkelijk als strafbaar feit is aangemerkt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.

Als alleen de overschrijding van de maximumsnelheid in het geding is, is artikel 55 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing. Bijzondere strafbepaling gaat voor algemene strafbepaling.
Is snelheid en gevaarzetting op een weg in het geding, dan is sprake van samenloop en artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing. Conform artikel 55 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht.

In Hoofdstuk II, Paragraaf 8 (maximumsnelheid), van het RVV 1990 gelden geen regels voor fietsers. Maar fietsers moeten zich wel houden aan de maximumsnelheid op erven en op borden.
Artikel 45 RVV 1990: Bestuurders mogen binnen een erf niet sneller rijden dan 15 km per uur.
Artikel 62 RVV 1990: Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.

Nu de praktijk
Overschrijding van de maximumsnelheid voor fietsers is niet geregeld in de Wet Mulder en kan dus niet in het administratieve recht worden afgedaan via het CJIB. De opsporingsambtenaar zal een zogenaamd getypt proces-verbaal moeten opmaken, dat wordt ingezonden naar het Openbaar Ministerie om strafrechtelijk te worden afgedaan. Dat geldt zowel voor artikel 5 WVW 1994 als voor artikel 45 of 62 van het RVV 1990.
Tevens moet bij overschrijding van de maximumsnelheid voor fietsers moet rekening worden gehouden met de Richtlijn van het Openbaar Ministerie, de Instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers (2018/001)
Daarin is onder andere bepaald dat een overschrijding van de maximumsnelheid van 6 km/h. niet wordt beboet. Dus op erven kan verbaliserend worden opgetreden vanaf 22 km/h. Op erven en wegen met bord A1 (30) vanaf 37 km/h. Uiteraard tenzij bijkomend gevaar.

Vele ligfietsers hebben een snelheidsmeter op of in hun ligfiets. Velen voelen ook aan wanneer op een erf of binnen een 30 km zone sneller wordt gereden dan 21, respectievelijk 36 km/h.
Bovendien houden vele opsporingsambtenaren rekening met de omstandigheden, zoals laatst in het vrijdagmiddagbericht van ligfiets.net bij een omleiding voor fietsers over rijbaan buiten de bebouwde kom.
Gelet op het bovenstaande verwacht ik weinig bekeuringen voor overschrijding van de maximum snelheid voor fietsers en meestal een “bestraffende preek”.
Antwoord }
Bedankt door:
#2
Je kunt ook te langzaam rijden Piet, daarvoor kun je een parkeerbon krijgen Wink . Maar ik heb noch een snelheidsmeter noch enkel benul hoe hard ik rij. Meestal probeer ik wel onderweg uit te rekenen met behulp van aantal kilometer in aantal tijd is afgelegd voor een gemiddelde snelheid. Ook zie je onderweg wel eens digitale borden die de snelheid aangeven, sommigen reageren ook op fietsers, sommigen zijn zelfs speciaal voor neergezet (N344 tussen Twello en Apeldoorn). Ik ben trouwens nog nooit aangehouden op de fiets, en hoop het ook niet mee te maken. Zijn er hier wel lieden mee bekend, of misschien wel in het buitenland?
gr. Fietsbennie   site

Antwoord }
Bedankt door:
#3
Ik heb het onderwerp "maximumsnelheid fietsers" geschreven naar aanleiding van een reactie op het vrijdagbericht van 4 september 2020 op ligfiets.net. Daarin wordt een oud filmpje uit 2007 op YouTube aangehaald over verkeersregels in "Blik op de Weg met Quest" Op 3:48 wordt wat beweerd wat onjuist is.
https://www.youtube.com/watch?v=YJ5Qertz2OA
Antwoord }
Bedankt door:
#4
Voor regels mis ik een gen, denk ik wel eens.
De reis is het doel
Antwoord }
Bedankt door: Fietsbennie
#5
Het heerlijke van fietsen is wat mij betreft dat je je geen zorgen hoeft te maken om snelheidsregels. Ik fiets doorgaans tegen de 25 km/h en dan ga je ook in een 30 km zone niet te hard. Woonerven kom ik niet veel tegen. Alleen het winkelcentrum hier is een woonerf en daar pas je je snelheid automatisch aan. In de Daf ben ik op bijvoorbeeld 80-km-wegen voortdurend bezig met de snelheid (80, 50, dan weer 30, weer 60, 80, dorp in, dat betekent weer 30, dan weer 50, dorp uit 60, waar is die linke drempel? enz.) Op de ligger niets van dit alles, gewoon fietsen. Ik probeer wel heer in het verkeer te zijn, door bij het passeren van voetgangers op het fietspad snelheid te minderen en te groeten (ook bij fietsers trouwens). Dan is ongeveer 25 km/h een heerlijke snelheid omdat je aanpassen aan andere fietsers geen probleem is.
Antwoord }
Bedankt door:
#6
(10-Sep-2020, 07:46 AM)Roepers schreef: (80, 50, dan weer 30, weer 60, 80, dorp in, dat betekent weer 30, dan weer 50, dorp uit 60, waar is die linke drempell? enz.)
Dat is exact de reden waarom ik motorrijden in NL steeds minder leuk vind, en fietsen steeds leuker.
Stop making sense
Antwoord }
Bedankt door:
#7
(10-Sep-2020, 08:30 AM)voodoo schreef:
(10-Sep-2020, 07:46 AM)Roepers schreef: (80, 50, dan weer 30, weer 60, 80, dorp in, dat betekent weer 30, dan weer 50, dorp uit 60, waar is die linke drempell? enz.)
Dat is exact de reden waarom ik motorrijden in NL steeds minder leuk vind, en fietsen steeds leuker.

Yep. Same here met auto rijden.
Antwoord }
Bedankt door:
#8
Aangezien er geen wettelijke plicht tot het voeren van een snelheidsmeter is zou je niet kunnen aanvoeren dat je geen idee hebt van je snelheid? Zou het verbaliseren daar niet op vastlopen?
Antwoord }
Bedankt door: 365cycle
#9
Ik reed laatst 45km/u op een extreem overzichtelijke 30km/u weg waar geen rare kruispunten zijn of punten waardoor er eventueel gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan.

De motoragent die achter mij reed, stak een duim op toen hij mij buiten de 30km/u zone inhaalde.


Het is maar een voorbeeld  Cool
Wim -de roetsende

Thys 209 Carbon Rowingbike  -  Carbon DF 121  -  Challenge Taifun  -  GreenSpeed AERO

http://roeifietsen.blogspot.nl/
Antwoord }
Bedankt door: 365cycle
#10
(10-Sep-2020, 12:33 PM)amararock schreef: Aangezien er geen wettelijke plicht tot het voeren van een snelheidsmeter is zou je niet kunnen aanvoeren dat je geen idee hebt van je snelheid? Zou het verbaliseren daar niet op vastlopen?

Het is juridisch. Je hebt rechtsdelicten en wetsdelicten. Bij rechtsdelicten is sprake van misdrijven en is de rechtsorde aangedaan. Bovendien moeten de dader aan alle onderdelen of elementen van het strafbare feit hebben voldaan. Bijvoorbeeld opzettelijk en wederrechtelijk handelen.

Bij wetsdelicten is het plegen van de strafbare omschrijving voldoende. Zoals (veel) te snel rijden. Daarbij is het ontbreken van een snelheidsmeter geen beletsel om verbaliserend op te treden bij meer dan de 6 km/h overschrijding. De omstandigheden kunnen in je voordeel werken. Zoals het voorbeeld op ligfiets.net van 4 september j.l., waarbij de fietsers over de rijbaan tussen de auto's worden omgeleid.
Als de officier van justitie de strafzaak rechtmatig acht, krijg je een schikkingsvoorstel. De rechter heeft altijd het laatste woord. Dat kost je bijna een dag.
Bovendien moet de verbalisant zelf proces-verbaal opmaken van de overtreding, die niet als Mulderfeit via het CJIB kan worden verwerkt.
Antwoord }
Bedankt door: 365cycle
#11
(10-Sep-2020, 06:52 PM)Wim -de roetsende schreef: Ik reed laatst 45km/u op een extreem overzichtelijke 30km/u weg waar geen rare kruispunten zijn of punten waardoor er eventueel gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan.

De motoragent die achter mij reed, stak een duim op toen hij mij buiten de 30km/u zone inhaalde.


Het is maar een voorbeeld  Cool

Ik heb ook meer gedoe van agenten die niet snappen dat de VM ook op de rijbaan mag dan van snelheid. Toen ik met de Mango+ met 60 km/h mee reed in de stoet (in 50 km/h gebied) met achter mij een politieauto werd er ook niks gezegd. Grappig genoeg was dat een politiewagen die mij al een paar keer had ingehaald; hij ging telkens via de busbaan de rij voorbij en ik had telkens correct gekozen welk stoplicht eerder groen werd en dito voorgesorteerd.

Direct m'n eerste rit na aankoop had ik al met de politie te maken. Toen dacht ik al... als dat elke rit zo gaat is de gewone fiets net zo snel. Maar dat is alles meegevallen. In 20.000 km 2x aan de kant waarvan 1x boete (onterecht, teruggekregen) en daarnaast nog 1x de vraag bij het stoplicht of ik op de rijbaan mocht rijden ("Ja, want >75 cm breed")

(09-Sep-2020, 10:33 PM)PietV* schreef: Ik heb het onderwerp "maximumsnelheid fietsers" geschreven naar aanleiding van een reactie op het vrijdagbericht van 4 september 2020 op ligfiets.net. Daarin wordt een oud filmpje uit 2007 op YouTube aangehaald over verkeersregels in "Blik op de Weg met Quest" Op 3:48 wordt wat beweerd wat onjuist is.
https://www.youtube.com/watch?v=YJ5Qertz2OA

Ha, dat was ik Big Grin 

Dus bibeko borden volgen = 50 legaal op het fietspad?

En buiten de bebouwde kom op het fietspad? 80 dus?
Antwoord }
Bedankt door: 365cycle
#12
Leuk leo de haas op de koffie. Dat is wel een paar jaar geleden ...
gr. Fietsbennie   site

Antwoord }
Bedankt door:
#13
(13-Sep-2020, 05:49 PM)Coen__ schreef: Dus bibeko borden volgen = 50 legaal op het fietspad?
En buiten de bebouwde kom op het fietspad? 80 dus?

In Hoofdstuk II, Paragraaf 8 (maximumsnelheid), van het RVV 1990 gelden geen algemene regels voor fietsers. Alleen de snelheid op erven (15 km/h) en op borden is op fietsers van toepassing.
Dus op fietspaden en rijbanen, zonder een naast gelegen verplicht fietspad, is geen snelheid voor fietsers bepaald. Je kunt daar zo hard rijden als veilig en mogelijk is.

In het Feitenboekje, dat elke algemeen opsporingsambtenaar bij zich heeft, staan geen feitcodes in voor overschrijding van de maximumsnelheid voor fietsers. Zie vanaf bladzijde A14 in dat Feitenboekje.
https://www.om.nl/onderwerpen/feiten-en-...undel-2020 Download 2/4, bestand 4.8 MB.
En daarom kunnen overtredingen van de maximumsnelheid van fietsers niet geautomatiseerd worden afgedaan met een kennisgeving van beschikking via het CJIB. Dat wordt dan een type proces-verbaal via het openbaar ministerie. Daarin moet het meetmiddel van de gemeten snelheid en de omstandigheden + correcties worden vermeld. Een waarschuwing is gemakkelijker.
Antwoord }
Bedankt door:
#14
(13-Sep-2020, 06:47 PM)PietV* schreef:
(13-Sep-2020, 05:49 PM)Coen__ schreef: Dus bibeko borden volgen = 50 legaal op het fietspad?
En buiten de bebouwde kom op het fietspad? 80 dus?

In Hoofdstuk II, Paragraaf 8 (maximumsnelheid), van het RVV 1990 gelden geen algemene regels voor fietsers. Alleen de snelheid op erven (15 km/h) en op borden is op fietsers van toepassing.
Dus op fietspaden en rijbanen, zonder een naast gelegen verplicht fietspad, is geen snelheid voor fietsers bepaald. Je kunt daar zo hard rijden als veilig en mogelijk is.

In het Feitenboekje, dat elke algemeen opsporingsambtenaar bij zich heeft, staan geen feitcodes in voor overschrijding van de maximumsnelheid voor fietsers. Zie vanaf bladzijde A14 in dat Feitenboekje.
https://www.om.nl/onderwerpen/feiten-en-...undel-2020 Download 2/4, bestand 4.8 MB.
En daarom kunnen overtredingen van de maximumsnelheid van fietsers niet geautomatiseerd worden afgedaan met een kennisgeving van beschikking via het CJIB. Dat wordt dan een type proces-verbaal via het openbaar ministerie. Daarin moet het meetmiddel van de gemeten snelheid en de omstandigheden + correcties worden vermeld. Een waarschuwing is gemakkelijker.

En op rijbanen met naastgelegen verplicht fietspad? (Maar met de VM > 75cm breed)

Dat feitenboekje is natuurlijk ook een soort van samenvatting, daar lijkt me niet alles in te staan.

Ik kom er nu ook net achter dat het 'mogen de rijbaan gebruiken' indien >75cm breed bij bromfietsers net wat anders is; daar ontbreekt het woord 'mogen'. Ik ken een situatie waar ze al een eind voor de komgrens de brommers naar een bromfietspad dirigeren en dan ook nog de rijbaan voorzien hebben van C11. Daar mag je met de velomobiel wel op de weg, maar als je een brommer hebt met aanhanger of zijspan wat samen >75cm breed is moet je strikt genomen een kilometer omrijden Big Grin
Antwoord }
Bedankt door: 365cycle
#15
@Coen,

Op rijbanen, met daarnaast gelegen verplichte fietspaden is de maximumsnelheid voor fietsers ook niet geregeld. Bestuurder van een VM, met inbegrip van lading, breder dan 0,75 m. mogen die rijbaan gebruiken.

Voor bromfietsers gelden andere regels. Breder dan 0,75 met inbegrip van de lading of met aanhangwagen, moeten de rijbaan gebruiken. Dat geldt o.a. voor alle trikes breder dan 0,75 m. inclusief lading die onder de categorie speedpedelec (45 km/h) vallen. 

Artikel 6 RVV 1990:
1 Bromfietsers gebruiken het fiets/bromfietspad.
2 Zij gebruiken de rijbaan indien een fiets/bromfietspad ontbreekt.
3 Bestuurders van bromfietsen op meer dan twee wielen en bromfietsen met aanhangwagen, die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter, gebruiken de rijbaan.
Antwoord }
Bedankt door:
#16
Ja. Ik heb de betreffende gemeente gevraagd of het bewust was dat een half bedrijventerrein legaal min of meer onbereikbaar is voor bromfietsen >75cm breed. Ik ben benieuwd wat ze zeggen.
Antwoord }
Bedankt door:


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)
Welkom
Je moet jezelf aanmelden voor je een bericht kunt plaatsen.

Gebruikersnaam:


Wachtwoord:

Nieuwe berichten
LED-lampjes voor Quest
Hallo mede velomobil...wim harwig — 02:53 AM
ontwerpen van een velomobiel
Ik vind het softtop ...kuŝbiciklo — 12:43 AM
Strada te koop
Reken je niet mete...Coen__ — 12:29 AM
Strada te koop
Reken je niet meteen...GertBr — 10:55 PM
Strada te koop
Ja; raak niet van de...Coen__ — 10:44 PM
Strada te koop
De verkoper verteld...Wim -de roetsende — 10:12 PM
Strada te koop
De verkoper vertelde...voodoo — 09:48 PM
VM-reparaties waar?
Dat is mooi! He...Coen__ — 09:36 PM
ontwerpen van een velomobiel
Een hobby harry, gez...365cycle — 09:13 PM
VM-reparaties waar?
Dat is echt het na...365cycle — 09:08 PM
ontwerpen van een velomobiel
Welkom op dit forum ...Wim -de roetsende — 08:08 PM
Ligfietsers.nl "gaat naar huis"
Nu ik zie wat er...Wim -de roetsende — 08:02 PM
Strada te koop
Tjek, het is mijn ...Wim -de roetsende — 07:57 PM
ontwerpen van een velomobiel
Hoi Roy, Welkom hier...Roepers — 07:53 PM
Ligfietsers.nl "gaat naar huis"
Nu ik zie wat er v...Lopopodium — 07:40 PM
Ligfietsers.nl "gaat naar huis"
Je kunt wel zeggen d...stanjanssen — 07:38 PM
Ligfietsers.nl "gaat naar huis"
Nu ik zie wat er ver...voodoo — 07:37 PM